Czołowy producent energii wiatrowej poprawia wyniki

Czołowy producent energii wiatrowej poprawia wyniki
Farma wiatrowa Puck. Fot. Polenergia

Polenergia pochwaliła się dobrymi wynikami wypracowanym w trzecim kwartale br. mimo, że na razie nie wpłynęły na nie jeszcze notowane w ostatnich miesiącach wzrosty cen energii elektrycznej i zielonych certyfikatów.

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Polenergia odnotowała 17 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, poprawiając wynik zwłaszcza w drugim kwartale br.

Segment energetyki wiatrowej Polenergii, na którego wynik pracują farmy wiatrowe o łącznej mocy niemal 250 MW, zanotował od stycznia do czerwca 2018 roku poprawę wyniku EBITDA o 8,8 mln zł do 49,3 mln zł, a w samym drugim kwartale wynik EBITDA wzrósł o 6,1 mln zł do 26,1 mln zł.

REKLAMA

Jak tłumaczyła spółka, na lepsze wyniki tego segmentu złożyły się wyższe średnie ceny zielonych certyfikatów, niższy koszt podatku od nieruchomości oraz serwisu technicznego, skompensowane częściowo przez niższe wolumeny produkcji.

W pierwszym półroczu farmy wiatrowe Polenergii wyprodukowały ponad 314 GWh energii elektrycznej, a produktywność wyniosła 28,6 proc. Ponadto, w wyniku nabycia aktywów farmy wiatrowej Krzęcin, zainstalowana moc farm wiatrowych Polenergii wzrosła od maja 2018 roku o 6 MW do blisko 250 MW.

Wynik EBITDA segmentu Energetyki Konwencjonalnej w pierwszym półroczu obniżył się do 31,1 mln zł, co miało wynikać z wyższych cen gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2 oraz niższych przychodów z certyfikatów kogeneracyjnych, częściowo skompensowanych przez wyższe przychody z rekompensaty gazowej.

Pozostałe segmenty największej polskiej prywatnej grupy energetycznej odnotowały w pierwszym półroczu następujące wyniki EBITDA – Dystrybucja 7,1 mln zł, Biomasa 0,5 mln zł, a w segmencie Obrotu EBITDA była ujemna, wynosząc -21,6 mln zł.

Polenergia podaje teraz, że w trzecim kwartale br. odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży aż o 48 proc. w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, do poziomu blisko 1 mld zł.

Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 64,4 mln zł i był wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem o 16 proc. Polenergia wykazała w trzecim kwartale zysk netto na poziomie 24 mln zł, podczas gdy przed rokiem zanotowała stratę netto w wysokości 85,5 mln zł.

REKLAMA

Skorygowany, kwartalny zysk netto wyniósł 20,6 mln zł, co oznacza wzrost o 4,7 mln zł, a skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła 38,4 proc. i była o 2,2 pkt proc. wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jak tłumaczy spółka, największy wpływ na poprawę wyników w trzecim kwartale tego roku miały przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży w segmentach obrotu oraz energetyki konwencjonalnej.

Po trzech kwartałach 2018 roku Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 27 proc. do poziomu blisko 2,6 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie był jednak niższy o 11 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, wynosząc 121,7 mln zł .

Wskazany przez spółkę powód to gorszy wynik na handlu energią elektryczną, mający być konsekwencją zamknięcia pozycji w związku z wyjątkowym wzrostem cen w pierwszej połowie 2018 roku, który częściowo został skompensowany przez wyższy wynik w segmencie energetyki wiatrowej oraz energetyki konwencjonalnej. W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła w tym czasie 32,1 proc. i była o 0,3 pkt proc. niższa od rozpoznanej w poprzednim roku.

To, co jest również ważne, to fakt, że ceny zielonych certyfikatów mają najwyższe poziomy od blisko czterech lat, a trend wzrostowy cen energii elektrycznej pozwala optymistycznie patrzeć na perspektywę istotnej poprawy rentowności aktywów wytwórczych. Z uwagi na przyjętą w grupie politykę zabezpieczania cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych terminów produkcji, w wynikach spółki nie widać jeszcze w całości efektu poprawy cen na rynku. Niemniej będzie to widoczne w przyszłości szczególnie wtedy, jeżeli wysoki poziom cen rynkowych będzie mieć trwały charakter – komentuje Jacek Głowacki, prezes Polenergii.

W całym 2017 r. przychody ze sprzedaży Polenergii wyniosły blisko 2,762 mld zł, skorygowana EBITDA sięgnęła blisko 182 mln zł, a skorygowany zysk netto wyniósł ponad 20 mln zł.

Na ogólny wynik EBITDA za 2017 r. złożył się wyniki: energetyki wiatrowej na poziomie 86,1 mln zł, energetyki konwencjonalnej rzędu 72,7 mln zł, segmentu dystrybucji 16,4 mln zł, segmentu obrotu 13,1 mln zł, a wynik segmentu biomasy wyniósł 0,9 mln zł.

W ubiegłym roku farmy wiatrowe Polenergii wytworzyły w sumie 761 GWh energii elektrycznej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.