Będzie nowa ustawa regulująca kwestię lokalizacji farm wiatrowych?

Będzie nowa ustawa regulująca kwestię lokalizacji farm wiatrowych?
Dong Energy

{więcej}Sejmowa Komisja Gospodarki zwróciła się do rządu o ugerulowanie kwestii minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej mogłyby powstawać farmy wiatrowe

REKLAMA

– Komisja Gospodarki zwraca się do rządu o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej – bo rząd własnym aktem nie może tego zrobić – uregulowania zasad pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności lokalizacji energetyki wiatrowej. Taki jest mój wniosek. Jeśli nikt z państwa nie zgłosi sprzeciwu to uważam, że komisja ten dezyderat przyjęła – Polska Agencja Prasowa cytuje Wojciecha Jasińskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki, którego wniosek nie spotkał się z przeciwem innych przedstawicieli Komisji. 

Z odpowiedzią na poselską inicjatywę uregulowania kwestii budowy farm wiatrowych w ustawie wystąpił Tomasz Podgajniak z Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej. – Nie jest prawdą powtarzany wszędzie uparcie przez przeciwników wiatraków mit, że nie ma w Polsce żadnych regulacji. W Polsce są regulacje obowiązujące każde źródło hałasu. Nie ma podmiotowych regulacji dotyczących wiatraków tak jak nie ma podmiotowych regulacji dotyczących dróg, czy dużych elektrowni zawodowych, bo tak skonstruowaliśmy nasz system. Źródło hałasu ma być tak zlokalizowane i w taki sposób prowadzone, żeby nie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów imisji hałasu na terenach ochrony akustycznej – PAP cytuje przedstawiciela PIGEO, który dodaje, że gdyby wprowdzić w życie pomysły mówiące o minimalnej odległości wiatraków od gospodartw domowych wynoszącej 3 km, w Polsce nie byłoby miejsca na żadną farmę wiatrową. 
gramwzielone.pl

REKLAMA