Wynik czołowego producenta energii wiatrowej w górę

Wynik czołowego producenta energii wiatrowej w górę
Farma wiatrowa Rajgród. Fot. Polenergia

Polenergia S.A., największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, a jednocześnie jeden z największych w kraju producentów energii wiatrowej, w 2018 roku wyraźnie poprawił swoją kondycję finansową. Spółka sygnalizuje, że projekty wiatrowe, dla których nie udało jej się zabezpieczyć publicznych gwarancji sprzedaży energii w ubiegłorocznej aukcji, może zrealizować na warunkach rynkowych.

W 2018 roku przychody ze sprzedaży Polenergii wzrosły o 25 proc. w porównaniu z 2017 rokiem, osiągając poziom 3 449 mln PLN. Poprawę spółka tłumaczy wyższymi przychodami segmentu obrotu oraz energetyki konwencjonalnej.

Skorygowany wynik EBITDA w 2018 roku wyniósł 188,4 mln PLN i był wyższy w porównaniu z 2017 rokiem o 6,9 mln PLN. Jak tłumaczy spółka, wpływ na to miały lepsze wyniki segmentu energetyki konwencjonalnej oraz wiatrowej, skompensowane częściowo przez gorszy wynik na handlu energią elektryczną w segmencie obrotu.

REKLAMA

Skorygowany zysk netto wzrósł w minionym roku o 72 proc. osiągając poziom 34,7 mln PLN. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem segmentu obrotu – spółka zaznacza, że ten segment charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji – wzrosła w 2018 roku z 31,4 do 33,8 proc.

Tylko w czwartym kwartale ubiegłego roku skorygowany wynik EBITDA Polenergii wzrósł rok do roku o 50 proc. do 68 mln PLN, a skorygowany zysk netto osiągnął poziom 27,5 mln PLN.

Spółka podkreśla, że pozytywny wpływ na cały rynek odnawialnych źródeł energii w 2018 roku miał ponad 3-krotny wzrost cen zielonych certyfikatów oraz wzrost cen energii elektrycznej.

Te elementy spowodowały w ubiegłym roku wzrost kursu akcji Polenergii aż o 68 proc. Tym samym kapitalizacja spółki wzrosła z poziomu 552 mln PLN do 932 mln PLN na koniec 2018 roku.

Polenergia podkreśla, że miniony rok przyniósł znaczące zmiany w spółce oraz w otoczeniu rynkowym, które pozytywnie wpłynęły na całą grupę.

W ubiegłym roku Polenergia sfinalizowała umowy z Equinor (dawny Statoil) związane ze wspólną realizacją trzech projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Spółka przypomina w tym kontekście, że rząd zapowiedział przyspieszenie prac nad projektem ustawy offshorowej i przyjęcie jej do połowy 2019 roku, co oznacza szansę na uzyskanie wsparcia i możliwość realizacji projektów o łącznej mocy nawet 3 GW.

REKLAMA

Projekty Polenergii związane z budową farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim otrzymały ostatnio dodatkowe warunki przyłączeniowe. Oznacza to możliwość zwiększenia łącznej mocy farm rozwijanych przez spółki MFW Bałtyk II sp. z o.o., MFW Bałtyk III sp. z o.o. oraz Polenergia Bałtyk I S.A., do 3 GW.

Zgodnie z nowym harmonogramem prac, pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej może nastąpić w 2025 roku. Termin rozpoczęcia budowy morskich farm uzależniony jest jednak – co podkreśla spółka – od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Sukcesem dla Polenergii zakończyły się trzy ubiegłoroczne aukcje na rynku mocy. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna oraz Mercury Energia wygrały aukcje na lata 2021, 2022 oraz 2023.

Natomiast wygrana w przeprowadzonej w listopadzie 2018 r. aukcji dla fotowoltaiki ma umożliwić wybudowanie jeszcze w tym roku w Sulechowie elektrowni fotowoltaicznej Polenergii o łącznej mocy 8 MW. W zakresie fotowoltaiki spółka przygotowuje ponadto do udziału w oczekiwanych w tym roku aukcjach projekty o łącznej mocy 16 MW. Kolejne projekty fotowoltaiczne o mocy 30 MW mają być we wczesnej fazie rozwoju.

Polenergia nie odniosła natomiast sukcesu w aukcji dedykowanej większym farmom wiatrowym. Mimo to grupa ma kontynuować prace, których celem jest też budowa fam wiatrowych o mocy 199 MW w oparciu o przychody z rynku energii lub kontrakty długoterminowe. Nie wyklucza też udziału tych projektów w ewentualnej, tegorocznej aukcji.

W minionym roku swój finał znalazło wiele działań zainicjowanych w poprzednich latach, takich jak restrukturyzacja zadłużenia większości naszych farm wiatrowych, optymalizacja kosztów operacyjnych i pozyskanie koncernu Equinor jako partnera do rozwoju projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dlatego możemy dzisiaj stwierdzić, że z wymagającego i obfitującego w wyzwania trudnego okresu ostatnich trzech lat wyszliśmy wzmocnieni. Dzięki przeprowadzonym działaniom optymalizacyjnym i poprawie efektywności, Polenergia jest gotowa do rozwoju i pełnego wykorzystania poprawiającej się sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii – mówi Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii.

Zgodnie z harmonogramem ma przebiegać realizacja wdrożonego w 2016 roku programu inwestycyjnego w segmencie dystrybucji. Nowy plan na lata 2019-2022 przewiduje inwestycje o łącznej wartości 51 mln PLN, co pozwoli na pozyskanie ponad 20 tysięcy nowych odbiorców. Spółka zakłada, że wartość aktywów regulowanych segmentu dystrybucji w ciągu najbliższych czterech lat wzrośnie o 50 proc., a liczba odbiorców energii elektrycznej zostanie podwojona.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.