Przygotowanie inwestycji a środowisko – Energetyka wiatrowa i wodna (MEW)

Przygotowanie inwestycji a środowisko – Energetyka wiatrowa i wodna (MEW)
EDP Renovaveis press

Jak można ustalić już na wczesnym etapie planowania inwestycji, czy jej realizacja w danej lokalizacji jest {więcej}w ogóle możliwa? Jak decyzja środowiskowa może wpływać na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu? Jakie są odstępstwa od zakazów dotyczących realizacji inwestycji na terenie parku narodowego lub krajobrazowego? 

To główne zagadnienia seminarium MGG Conferences „Przygotowanie inwestycji a środowisko – Energetyka wiatrowa i wodna (MEW)”, które odbędzie się 20 września 2012 r. w Warszawie. Zagadnienia te przybliży Jolanta Kochanowska, główny specjalista ds. obsługi prawnej i kontroli Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

REKLAMA

Seminarium skierowane jest do właścicieli inwestycji małej energetyki wodnej i wiatrowej, szefów i specjalistów działów ochrony środowiska, kierowników projektu odpowiedzialnych za uzyskanie decyzji środowiskowej w firmach wiatrowych, konsultantów opracowujących raporty środowiskowe.
Podczas seminarium zostanie przekazana praktyczna wiedza o aspektach środowiskowych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz procedurze uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji w energetyce wiatrowej i wodnej (MEW). Prowadząca omówi również najczęściej popełniane błędy i podpowie, jak się przed nimi ustrzec na przykładach konkretnych inwestycji z branży. 

REKLAMA

Udział jest odpłatny. Więcej informacji o seminarium, w tym program i arkusz zgłoszenia można znaleźć na stronie www.mgg-conferences.pl.