Pierwsze farmy wiatrowe na Dolnym Śląsku

Pierwsze farmy wiatrowe na Dolnym Śląsku
Vestas press

Jeszcze w tym roku Polish Energy Partners uruchomi parki wiatrowe Łukaszów i Modlikowice, do których elektrownie wiatrowe dostarczy {więcej}Vestas.

Zlokalizowane w powiecie złotoryjskim (gmina Zagrodno) farmy wiatrowe Łukaszów i Modlikowice będą pierwszymi tego typu obiektami na Dolnym Śląsku. Co prawda, na Dolnym Śląsku rozpoczęła się już także budowa innej farmy wiatrowej – Jędrzychowice – położonej przy granicy z Niemcami, jednak pierwsze dolnośląskie wiatraki powinny zostać uruchomione właśnie nieopodal Złotoryi.

Inwestorem jest jeden z najaktywniejszych deweloperów farm wiatrowych na polskim rynku w ostatnim czasie – Polish Energy Partners (PEP). Spółka realizuje swoje inwestycje za pośrednictwem specjalnie tworzonych spółek celowych. Nie inaczej jest przypadku parków wiatrowych Łukaszów i Modlikowice, które budują należące do PEP Amon Sp. z o.o. i Talia Sp. z o.o.

REKLAMA

Elektrownie wiatrowe do obu farm wiatrowych, których łączna zainstalowana moc wyniesie 58 MW, dostarczy Vestas. W sumie Duńczycy zainstalują pod Złotoryją 29 2-megawatowych turbin V90.

REKLAMA

Zgodnie z umową pomiędzy spółkami PEP a Vestas, duńska firma będzie odpowiadać za dostarczenie, instalację turbin, a także za ich 5-letni serwis. Farmy wiatrowe Łukaszów i Modlikowice zostaną zaopatrzone w aplikację VestasOnline Business Scada – system pozwalający na zdalne monitorowanie i zarządzanie pracą poszczególnych elektrowni wiatrowych.

Ilość energii, którą będą produkować w ciągu roku farmy wiatrowe Łukaszów i Modlikowice szacuje się na 165 GWh, co odpowiada emisji 110 tysięcy ton CO2 wygenerowanej przy produkcji energii z tradycyjnych źródeł.

Budowa farm wiatrowych na Dolnym Śląsku ma się zakończyć pod koniec 2011 roku. PEP przewiduje uruchomienie w bieżącym roku łącznie 170 MW elektrowni wiatrowych.

W pierwszych trzech kwartałach 2010 roku PEP odnotował przychód na poziomie 104,19 mln zł, z czego zysk wyniósł 37,55 mln zł. Natomiast w analogicznym okresie roku 2009 było to odpowiednio 80,42 i 43,79 mln zł.

gr