Finansowanie MPZP przez deweloperów farm wiatrowych niezgodne z prawem?

Finansowanie MPZP przez deweloperów farm wiatrowych niezgodne z prawem?
Kenneth Hynek, flcikr cc-by-2.0

{więcej}Czy praktyka polegająca na finansowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to naruszenie obowiązujących przepisów? Takiego zdania jest część posłów, na których wniosek sprawą zajmie się NIK.

Jak poinformowało dzisiaj cire.pl, powołując się na „Głos Wielkopolski”, Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej wystąpiła do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie zgodności realizacji projektów polegających na budowie farm wiatrowych z obowiązującym prawem – przede wszystkim w kwestii finansowania gminnych planów zagospodarowania przestrzennego przez deweloperów farm wiatrowych, którzy mogą stawiać elektrownie wiatrowe tylko na terenach, na których obowiązują MPZP umożliwiające budowę wiatraków. 

REKLAMA

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszytkie gminy w naszym kraju powinny dążyć do porządkowania statusu przestrzennego terenów, które obejmują, poprzez przyjmowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W praktyce jednak nie wywiązują się z tego obowiązku, a jak do tej pory miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego posiada zaledwie około 1/3 gmin w kraju. Barierą w uchwalaniu MPZP są przede wszystkim wysokie koszty. Można więc uznać, że deweloperzy współfinansując tworzenie planów przestrzennych przyczyniają się do realizacji prawa i polityki państwa. 

REKLAMA

Innego zdania jest jednak grupa posłów. Jak informuje ” Polska Głos Wielkopolski”, wniosek do NIK to inicjatywa posłanki Julii Pitery, której zdaniem finansowanie MPZP przez deweloperów farm wiatrowych jest „jawnym naruszeniem prawa”. 

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy NIK zajmie się powyższą sprawą. Kwestia budowy farm wiatrowych może być jednak jednym z głównych tematów dyskusji dotyczących przyjęcia nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, które będą toczyć się tej jesieni w Sejmie. Chociaż kwestia zasad realiacji projektów farm wiatrowych nie jest bezpośrednio związana z w/w ustawą, duże zaangażowanie wielu posłów w temat regulacji dotyczących środowiskowych czy przestrzennych aspektów lokalizacji farm wiatrowych sprawia, że ta kwestia może być jednym z głównych tematów sejmowych dyskusji o energetyce odnawialnej w czasie procedowania ustawy o OZE. 
gramwzielone.pl