Podsumowanie warsztatów o energetyce wiatrowej organizowanej przez PSEW

Ponad 90 osób wzięło udział w Warsztatach Energetyki Wiatrowej „Integracja farm wiatrowych z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym”, które
we wtorek, 25 września odbyły się w Warszawie. Organizatorem warsztatów było Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 
Jednodniowe Warsztaty Energetyki Wiatrowej stworzyły platformę wymiany wiedzy oraz doświadczeń, które są niezbędne podczas procesu inwestycyjnego. Podczas warsztatów słuchacze mieli możliwość skonfrontowania własnych praktyk
z doświadczeniem uznanych ekspertów, a także poznania problemów innych firm na drodze przyłączania farm wiatrowych. Tegoroczne Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem była bardzo wysoka frekwencja. 
 
– Podstawowym celem organizowanych przez nas warsztatów było przedstawienie doświadczeń europejskich w zakresie przyłączania farm wiatrowych i eksploatacji sieci elektroenergetycznej z dużą ilością energii z farm wiatrowych przy pomocy nowoczesnych narzędzi i zintegrowanych rozwiązań – powiedział Krzysztof Prasałek, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
 
Do roku 2020 udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii
w Polsce powinien wzrosnąć do 15%. Poziom inwestycji w energetykę wiatrową
w dużej mierze zależy od przyspieszenia inwestycji w sieci elektroenergetyczne. Doświadczenia takich krajów, jak Niemcy, Dania czy też Hiszpania pokazują,
że źródła wiatrowe mogą nie tylko bezproblemowo funkcjonować w sieci i współpracować z innymi źródłami, ale także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej.
 
Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii można wzmocnić i poprawić stan sieci elektroenergetycznej – daje to operatorom możliwość reagowania na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii przy zachowaniu wysokiego poziomu niezawodności działania sieci – dodał Krzysztof Prasałek.
 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister  Gospodarki. Partnerem warsztatów był Project TWENTIES, którego przedstawiciele podzielili się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z zakresu eksploatacji sieci elektroenergetycznej z dużą ilością energii dostarczanej przez źródła wiatrowe, sterowania napięciem farm wiatrowych i bilansowania generacji wiatrowej
w systemie.

REKLAMA
REKLAMA