Sondaż dla PSEW: wiatraki nie przeszkadzają ich sąsiadom

Sondaż dla PSEW: wiatraki nie przeszkadzają ich sąsiadom
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Mieszkańcy miejscowości, w pobliżu których zlokalizowane są farmy wiatrowe deklarują wysokie poparcie dla rozwoju tej technologii pozyskiwania energii – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Polskie Stowarszyszenie Energetyki Wiatrowej we współpracy z instytutem badawczym GfK Polonia. Badanie zrealizowano w pięciu miejscowościach położonych na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
 
W lipcu br. w ramach kampanii „Lato z wiatrakami” organizowanej corocznie przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, do wakacyjnych kurortów na północy kraju zawitał „Wiatrobus”. Jego załoga, złożona ze studentów szczecińskich uczelni wyższych, informowała społeczności lokalne oraz napotkanych turystów o korzyściach wynikających z rozwoju energetyki wiatrowej. W pięciu miejscowościach na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wolontariusze przeprowadzili także wspólnie z GfK Polonia badanie sondażowe wśród osób zamieszkałych w pobliżu miejsc zainstalowania turbin wiatrowych. Dotyczyło ono społecznej akceptacji dla tej technologii pozyskiwania energii.
 
Aż 92% uczestników sondażu zadeklarowało poparcie dla pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, przy czym za dalszym rozwojem energetyki wiatrowej w swoim regionie opowiedziało się 78% biorących udział w badaniu. 72% respondentów wyraziło nawet chęć, aby ich województwo było kojarzone z energetyką wiatrową.
 
Według 63% uczestników badania obecność farm wiatrowych na terenie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój gospodarczy (20% respondentów nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi). Z kolei na pytanie czy obecność farm wiatrowych pozytywnie wpływa na komfort życia mieszkańców na terenie gminy, odpowiedzi twierdzącej udzieliło 61% uczestników badania. Zdania w tym przypadku nie miało 18% badanych.
 
Co ciekawe, według 70% respondentów turbiny wiatrowe mają pozytywny wpływ na krajobraz. Przeciwnego zdania było 11% badanych, a 20% określiło go jako neutralny. To szczególnie interesujący wynik w kontekście popularnych zarzutów, że turbiny wiatrowe szpecą krajobraz.  
 
Sondaż odniósł się także do kwestii lokalizacji farm wiatrowych. Zdaniem 75% osób, które wzięły udział w badaniu, turbiny wiatrowe znajdujące się na terenie ich gminy są zlokalizowane w odległości zapewniającej odpowiedni komfort życia osobom mieszkającym w ich sąsiedztwie. Przeciwnego zdania było 17% respondentów, a 8% nie potrafiło tego ocenić.
 
Wyniki badania pokazują, że Polacy przekonują się do energetyki wiatrowej – mówi Krzysztof Prasałek, prezes PSEW. – Wydaje się jednak, że w tej materii jest jeszcze duża praca do wykonania. Jeśli klimat dla inwestycji wiatrowych się poprawi, postawimy zdecydowanie na nową technologię i będziemy uważnie wsłuchiwać się w głos lokalnych społeczności, to deklarowane poparcie dla rozwoju energetyki wiatrowej ma szansę jeszcze sporo wzrosnąć.     
 
Dane uzyskane w ramach sondażu potwierdzają także wyraźną prawidłowość zarejestrowaną na podstawie przeprowadzanych dotąd podobnych badań. Pozytywne opinie na temat energetyki wiatrowej wyrażają z reguły te gminy, w których już zlokalizowano farmy wiatrowe, natomiast wady i obawy związane z ich obecnością wskazywane są głównie przez te gminy, na terenie których inwestycje wiatrowe nie zostały jeszcze zrealizowane.

materiał prasowy

REKLAMA
REKLAMA