Turbiny GE dla farmy wiatrowej w Żeńsku

Turbiny GE dla farmy wiatrowej w Żeńsku
GE press

GE Energy dostarczy 2,5 MW turbiny wiatrowe do nowej farmy wiatrowej w północno-zachodniej Polsce.

Firma GE (NYSE:GE) ogłosiła w dniu dzisiejszym, że dostarczy technologię turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW dla farmy wiatrowej w Żeńsku w północno-zachodniej Polsce. Farma ta powstaje obecnie w związku ze wzrostem produkcji energii ze źródeł odnawialnych realizowanej w celu zmniejszenia uzależnienia Polski od energii pozyskiwanej z węgla kamiennego. Inwestycja ta zlokalizowana jest w mieście Krzęcin, w powiecie choszczeńskim na terenie województwa zachodniopomorskiego.

GE dostarczy trzy turbiny wiatrowe 2.5-100 do firmy KSM Energia Sp. z o.o., właściciela inwestycji, która realizowana jest przez jej wspólnika większościowego, firmę Renpro Sp. z o.o. Trzy turbiny wiatrowe GE wyposażone są w wirniki o średnicy 100 metrów i zapewnią łączną moc produkcyjną rzędu 7,5 MW, dbając jednocześnie o utrzymanie wymaganego poziomu wydajności, niezawodności i możliwości podłączenia do sieci.

REKLAMA

W ciągu ostatnich kilku lat, Polska zaczęła doceniać potencjalne ekonomiczne i ekologiczne korzyści płynące z posiadania własnych zasobów do produkcji energii wiatrowej. Jak uważa Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polska dysponuje łączną zainstalowaną mocą w energetyce wiatrowej rzędu 1100 MW. Inwestycja realizowana w Żeńsku będzie drugą w Polsce inwestycją wykorzystującą wielomegawatową technologię firmy GE. W roku 2010 w Wielkopolsce, w miejscowości Nekla została otwarta farma wiatrowa z 21 turbinami wiatrowymi GE.

Opłacalność i powodzenie inwestycji w Żeńsku zależy od długofalowej niezawodności i dostępności urządzeń wytwórczych. Wybraliśmy GE ze względu na wiedzę techniczną i doświadczenie tej firmy w dziedzinie innych inwestycji wiatrowych w Polsce i całej Europie,” powiedział prezes KSM Energia Grzegorz Małaszuk. „Sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce dysponuje znaczącym potencjałem rozwojowym. Uznaliśmy, że oferowane przez GE turbiny wiatrowe 2.5-100 najpełniej odpowiadają zasobom wiatrowym Polski zachodniej oraz naszym wymaganiom biznesowym.”

REKLAMA

Firma GE zawarła również kompleksową dziesięcioletnią umowę z KSM Energia Sp. z o.o., która gwarantuje funkcjonowanie turbin wiatrowych w Żeńsku przy zachowaniu maksymalnej wydajności i dostępności. Przewiduje się, że turbiny zostaną uruchomione do dnia 30 sierpnia 2011, a obiekt ten rozpocznie produkcję w czwartym kwartale 2011 roku.

Ze względu na wysoki potencjał wiatrowy Polski oraz obecność rozległych terenów rolniczych, oczekuje się, że energetyka wiatrowa będzie odgrywała coraz większą rolę w staraniach kraju, aby do roku 2020 piętnaście procent całej wytwarzanej energii stanowiła energia ze źródeł odnawialnych.” powiedział Rod Christie, Prezes GE Energy dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw. „Opracowana przez nas turbina wiatrowa 2.5-100 jest doskonałą odpowiedzią na rosnący w Polsce popyt na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.”– dodał Christie.

Obecnie, około 94 procent energii elektrycznej produkowanej w Polsce pochodzi z krajowych elektrowni opalanych węglem kamiennym. Polska rozszerza zakres produkcji energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych, obejmującej energetykę wiatrową, w celu zmniejszenia uzależnienia kraju od dostaw węgla w ramach dążenia przez Polskę i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej do obniżenia do roku 2020 poziomu emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20 procent w stosunku do poziomów notowanych w roku 1990.

Ponad 400 lądowych turbin wiatrowych GE 2.5-100 zostało zainstalowanych w ramach inwestycji w krajach europejskich, takich jak Rumunia, Francja, Holandia, Turcja, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Włochy i Polska. Turbina wiatrowa GE 2.5-100 została zaprojektowana z wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań zastosowanych w turbinie GE o mocy 1,5 MW. Jest to najpopularniejszy model megawatowej turbiny wiatrowej – na całym świecie zainstalowano ponad 16.000 tego typu jednostek.

Lądowe turbiny wiatrowe GE 2.5 są obecnie stosowane w największych farmach wiatrowych na świecie, w tym w ramach projektu Fnatanele realizowanego przez CEZ Romania oraz Cogelac – farma ta będzie jedną z największych europejskich elektrowni wiatrowych; a także w projekcie Shepherd Flats realizowanym przez firmę Caithless, który powstaje obecnie w stanie Oregon w USA.