Nowy projekt ustawy o OZE: MG nie uwzględniło postulatów branży wiatrowej

Nowy projekt ustawy o OZE: MG nie uwzględniło postulatów branży wiatrowej
foto: fionandenil, flickr cc-by-2.0

{więcej}W nowej wersji ustawy o OZE utrzymano zarówno wysokość wsparcia dla energetyki wiatrowej, jak i regulacje, przeciwko którym protestował ostatnio sektor wiatrowy. 

Dla energetyki wiatrowej zasady wsparcia w projekcie ustawy o OZE z 4 października 2012 r. zostały praktycznie niezmienione. Przy utrzymaniu ogólnych zasad – 15-letniego okresu oraz stałej wysokości wsparcia – energetyka wiatrowa w nowej wersji ustawy o odnawialnych źródłach enegii – zachowała współczynnik korekcyjny przyznany jej w wersji ustawy z 26 lipca 2012 r. 

Zgodnie z nowym projektem, farmy wiatrowe o mocy od 100 do 500 kW będą otrzymywać za wyprodukowaną energię 1,2 zielonego certyfikatu, co przy cenie energii na poziomie 200 zł/MWh oraz wartości opłaty zastępczej 286,74 zł/MWh, oznacza, że przychód za wyprodukowanie 1 MWh energii w tego rodzaju instalacjach będzie wynosić maksymalnie około 544 zł – i może być niższy w przypadku niższej ceny zielonych certyfikatów. 

REKLAMA
REKLAMA

Z kolei w przypadku farm wiatrowych o mocy powyżej 500 kW przyznanie współczynnika na poziomie 0,9 oznacza, że łączny przychód operatorów będzie wynosić maksymalnie około 458 zł/MWh. 

Współczynnik korekcyjny 1,8 utrzymała także energetyka wiatrowa typu offshore – jednak wiadomo, że w latach 2013-2014, na który go określono, ze wsparcia nie skorzysta jeszcze żaden inwestor. Do tego czasu nierealne jest bowiem wybudowanie w naszym kraju morskiej farmy wiatrowej. 

Resort gospodarki w nowej wersji ustawy o OZE nie uwzględnił ponadto postulatów przedsatwicieli branży wiatrowej, którzy domagali się utrzymania corocznej indeksacji ceny zielonego certyfikatu o wskaźnik inflacji czy zlikwidowania ograniczenia w zakresie ceny energii. W nowym projekcie wskazano maksymalną cenę energii sprzedawanej przez operatorów OZE na 105% ceny 198,9 zł/MWh – przy sprzedaży energii po cenie wyższej operator OZE straci prawo do otrzymania zielonego certyfikatu. Sektor wiatrowy chciał także corocznego powiększania ceny energii z uwględnieniem średnich rynkowych cen, tymczasem zgodnie z nowym projektem, cena ta ma być zwiększana co roku tylko o wskaźnik inflacji. 

Jutro na portalu Gramwzielone.pl więcej informacji na temat wsparcia dla mikro- i małych elektrowni wiatrowych, które zostaną objęte systemem taryf gwarantowanych. 
gramwzielone.pl