Nowe taryfy gwarantowane wystarczą do rozwoju rynku małych elektrowni wiatrowych?

Nowe taryfy gwarantowane wystarczą do rozwoju rynku małych elektrowni wiatrowych?
foto: tswind flickr cc-by-2,0

{więcej}Dzięki wprowadzeniu systemu taryf gwarantowanych dla małych elektrowni wiatrowych o mocy do 100 kW, łączna moc tego rodzaju urządzeń w 2020 roku w Polsce ma wynieść 550 MW. 

Stawki taryf gwarantowanych dla małych elektrowni wiatrowych w nowym systemie wsparcia – zgodnie z nowymi propozycjami Ministerstwa Gospodarki – będą wynosić w przyszłym roku:

– 0,95 zł/kWh dla elektrowni wiatrowych o mocy do 10 kW, 
– 0,65 zł/kWh dla elektrowni wiatrowych o mocy od 10 kW do 100 kW

REKLAMA
REKLAMA

Podobnie jak w przypadku pozostałych mikro- i małych instalacji odnawialnych źródeł energii, za produkcję energii w małych elektrowniach wiatrowych stała taryfa ma przysługiwać do końca 2027 roku, a stawki dla nowych instalacji oddawanych do użytku w kolejnych latach mają być systematycznie redukowane – w przypadku MEW resort gospodarki załada coroczne redukcje wynoszące 2%. 

Ministerstwo Gospodarki szacuje, że moc małych instalacji wiatrowych o mocy do 100 kW – po wprowdzeniu nowych rozwiązań – w przyszłym roku zwiększy się w naszym kraju o 10 MW, a w 2020 roku osiągnie całkowity zainstalowany potencjał na poziomie 550 MW. Resort gospodarki zakłada, że w roku 2020 MEW będą produkować w sumie ponad 815,2 GWh energii elektrycznej, a koszt systemu wsparcia w przypadku małych elektrowni wiatrowych wyniesie na koniec obecnej dekady 536,7 mln zł. 

Model ekonomiczny, na podstawie którego resort gospodarki ustalił wysokość stawek gwarantowanych dla małych elektrowni wiatrowych, zakłada wewnętrzną stopę zwrotu kapitału własnego IRR na poziomie 12% – przy 15-letnim kredycie w wysokości 70% kosztów inwestycji i średnim oprocentowaniu na poziomie 8%. 
gramwzielone.pl