Zielone światło dla offshore na polskim Bałtyku

Zielone światło dla offshore na polskim Bałtyku
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Ostatnie działania legislacyjne i wypowiedzi przedstawicieli rządu wskazują, że polskie władze w końcu dostrzegły potencjał morskiej energetyki wiatrowej i chcą {więcej}umożliwić jej rozwój.

Niedawno na potrzebę rozwijania morskich farm wiatrowych wskazał minister gospodarki. Waldemar Pawlak, odnosząc się do przykładu Niemiec, które wycofując się z energii atomowej będą rozwijały energetykę wiatrową na morzu. Wicepremier powiedział, że także w Polsce budowa elektrowni atomowej może być problemem ze względu na negatywny odbiór społeczny, co stwarza szansę dla OZE – jednak przede wszystkim, zdaniem Pawlaka, instalacje OZE powinny być rozwijane w połączeniu z energetyką szczytowo-pompową, co zapewni ciągłość dostaw energii elektrycznej.

– Zmiany na rynku energetycznym zachodzą bardzo szybko. Morska energetyka wiatrowa ma bardzo duży potencjał – PAP cytuje szefa resortu gospodarki.

REKLAMA
REKLAMA

Zielone światło dla rozwoju farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku da wejście w życie nowelizacji ustawy o obszarach morskich RP. Chociaż o potrzebach zmian w prawie umożliwiających budowę i długookresową eksploatację instalacji wiatrowych na polskim Bałtyku mówiono już od dłuższego czasu, rząd i parlament zajęli się tą kwestią stosunkowo niedawno. Niemniej jednak od tego czasu proces legislacyjny przyspieszył, a nowelizacja ustawy ze zmianami dotyczącymi rozwoju energetyki wiatowej typu offshore czeka już tylko na podpis prezydenta.

Zmiany, które wprowadza nowelizacja to m.in. wydłużenie do 30 lat pozwolenia na budowę i funkcjonowanie farm wiatrowych na polskich wodach terytorialnych. Ponadto, jeśli po upływie 30 lat zostanie stwierdzona prawidłowa eksploatacja instalacji, pozwolenie może zostać wydłużone o kolejne 20 lat.

Ponadto, autorzy nowelizacji – wyciągając wnioski z funkcjonowania polskiego rynku farm wiatrowych na lądzie, na którym dochodziło do przygotowywania projektów w celach spekulacyjnych i blokowania w ten sposób miejsca dla projektów mających szansę na realizację – w nowelizacji ustawy dotyczącej farm wiatrowych na morzu zastrzegli, że w przypadku nieotrzymania pozwolenia na budowę w okresie 6 lat od momentu otrzymania pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp pod turbiny wiatrowe – licencja dla danej inwestycji może zostać unieważniona.

gf