Elkop inwestuje w elektrownie wiatrowe

Elkop inwestuje w elektrownie wiatrowe
Windtech press

Firma poinformowała o przejęciu farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim.{więcej}

Przedmiotem przejęcia jest uruchomiona na przełomie lat 2005/06 farma wiatrowa składająca się z 6 elektrowni wiatrowych Vestas V20 o mocy nominalnej 100 kW. Elektrownie te posiadają możliwość rozbudowy do mocy 1 MW, dzięki czemu łączny potencjał farmy wiatrowej można zwiększyć do 6 MW.

Koszt transakcji to 1,8 mln zł, przy czym Elkop szacuje, że całkowity koszt przejęcia farmy wiatrowej, a także dalszej rozbudowy wyniesie ok. 40 mln zł netto.

REKLAMA
REKLAMA

Elkop Energy zrealizuje inewstycję za pośrednictwem swojej spółki zależnej Hibertus Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów. Elkop Energy S.A. to z kolei spółka powiązana firmy Elkop S.A.

Elkop Energy planuje giełdowy debiut na platformie NewConnect, który powinien odbyć się w połowie tego roku, a pozyskane w drodze emisji prywatnej pieniądze chce przeznaczyć na zakup elektrowni wiatrowych.

Na rozbudowę przejętej farmy wiatrowej inwestor chce pozyskać kapitał także dzięki dotacji unijnej. Jak mówi na łamach Rzeczpospolitej Mariusz Patrowicz, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Elkopu, fundusze z UE powinny pokryć ok. 30-50% kosztów rozbudowy przejętej farmy wiatrowej.


gr