Czy w Iwoniczu-Zdrój powstanie farma wiatrowa?

Czy w Iwoniczu-Zdrój powstanie farma wiatrowa?
EGL press

Po kilku latach przygotowań firmie EC Energetyka brakuje już tylko pozwolenia na budowę. Mimo braku formalnych przeciwskazań, inwestycja może jednak nie {więcej}dojść do skutku. Dlaczego?

O budowę 5 elektrowni wiatrowych w okolicy Iwonicza-Zdrój EC Energetyka ubiega się już od 2005 roku.

– Włożyliśmy masę przygotowań w to, żeby [projekt] był pod każdym względem transparentny. Robiliśmy roczne pomiary, mamy pozytywną decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Cały teren został już parę lat temu objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym była przewidziana budowa farmy – mówi na łamach portalu nowiny24.pl prezes EC Energetyka, Andrzej Saj.

REKLAMA

Inwestor szacuje, że na przygotowania do budowy farmy wiatrowej wydał już 2,5 mln zł. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść ok. 70-80 mln zł. Część kapitału na ten cel EC Energetyka zabezpieczyła angażując w przedsięwzięcie dwie firmy z Austrii oraz spółkę Wind Energia.

REKLAMA

Pozytywnie na ideę budowy elektrowni wiatrowych patrzą władze Iwonicza-Zdroju, w rękach których leżą teraz losy inwestycji.

– Opieram się na decyzjach inspektora sanitarnego oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Obie są pozytywne – twierdzi na łamach nowiny24.pl burmistrz Paweł Pernal, który w ciągu miesiąca ma zdecydować o wydaniu pozwolenia na budowę. – Jeżeli nie pojawią się istotne aspekty związane z oddziaływaniem na środowisko, będę zmuszony do wydania decyzji pozytywnej– dodaje Pernal.

Przeciwko budowie elektrowni wiatrowych protestują jednak mieszkańcy Iwonicza-Zdrój. Wśród najczęściej pojawiających się argumentów przeciwko wiatrakom jest m..in. zbyt bliska odległość od gospodarstw domowych, a także negatywny wpływ farmy wiatrowej na krajobraz uzdrowiskowej miejscowości. Elektrownie wiatrowe mają powstać zaledwie 200 metrów od gospodarstw domowych.

O tym, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi zapewnia jednak prezes EC energetyka. – Robiliśmy analizę wpływu inwestycji na krajobraz, analizę fauny i flory na tym obszarze, analizę hałasu, dwuletni monitoring ptaków, nawet monitoring obecności nietoperzy. Z funkcjonowania farmy wiatrowej gmina będzie mieć wymierne korzyści podatkowe. Wierzę, że uda się trafić racjonalnymi argumentami do ludzi – zapewnia nowiny24.pl Saj.

gr