Na Śląsku powstanie farma wiatrowa za 140 mln zł

Na Śląsku powstanie farma wiatrowa za 140 mln zł
foto: steve caddy, flickr cc-by-2.0

{więcej}Contino Lubliniec Sp. z o.o. od 2008 roku prowadzi działania związane z przygotowaniem budowy farmy wiatrowej na terenach Gmin Kochanowice i Pawonków. Projekt zakłada budowę maksymalnie 11 turbin wiatrowych o mocy 3 MW każda.

REKLAMA

W sołectwach Gminy Kochanowice może powstać maksymalnie 7 maszyn; natomiast w Gminie Pawonków – maksymalnie 4. Najbliższa planowana siłownia będzie posadowiona 600 m od istniejącej lub planowanej zabudowy, a następne zostaną zlokalizowane znacznie dalej.
 
Przybliżona wartość całej inwestycji to ok. 140 mln zł. Natomiast łączna suma, która co roku może zasilać budżety obu Gmin z tytułu podatków, które będą płacone przez Inwestora, szacowana jest na ok. 1 mln zł. Kwota ta uzależniona jest od liczby turbin, które powstaną w obszarze administracyjnym poszczególnych Gmin.  
 
Inwestorem jest spółka Contino Lubliniec Sp. z o.o. będąca częścią Contino Wind Group – grupy podmiotów, rozwijających projekty wiatrowe w Polsce i Europie. Contino zajmuje się kompleksową realizacją farm wiatrowych – od doradztwa technicznego i administracyjnego przez prowadzenie prac budowlano – montażowych, aż po ich eksploatację. Obecnie w Polsce Contino Wind Group realizuje ponad 30 projektów wiatrowych, będących w różnym stadium zaawansowania. W połowie września br. Grupa rozpoczęła budowę zespołu elektrowni wiatrowych w Kościernicy (Gmina Białogard, woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac, prąd z elektrowni popłynie na początku stycznia 2013 r. Jest to pierwsza inwestycja spółki realizowana w Polsce.

Spółka Contino Lubliniec Sp. z o.o. zadeklarowała przekazanie darowizny w wysokości nawet 500 tys. zł. na rzecz Gminy Kochanowice i 400 tys. zł na rzecz Gminy Pawonków.
 
Pisemna deklaracja wsparcia Gmin Kochanowice i Pawonków została złożona Wójtom oraz członkom Rad Gmin 19 listopada 2012 r. Zgodnie z nią, jeżeli procedury towarzyszące powstaniu farmy wiatrowej będą przebiegać sprawnie i do końca 2013 roku inwestor otrzyma prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę dla wszystkich przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego siłowni wiatrowych, Contino Lubliniec wesprze kwotą 500 tys. zł Gminę Kochanowice. Na rzecz Gminy Pawonków przekaże zaś 300 tys. zł. Jeżeli procedury wydłużą się w czasie o kolejny rok, inwestor przekaże odpowiednio kwotę 400 tys. zł. dla Kochanowic i 200 tys. zł dla Pawonkowa. Środki te zostaną przekazane na realizację wskazanych przez Gminy inwestycji lub jako darowizna na rzecz sołectw, na terenie których mógłby powstać park wiatrowy.
 
„Rozpoczynając prace nad farmą wiatrową, a także budując ją, wiążemy się z lokalną społecznością na wiele lat. Dlatego chcemy być dobrym sąsiadem i angażować się w inicjatywy, które przyniosą korzyści mieszkańcom Gmin Kochanowice i Pawonków. Stąd wynika nasza deklaracja skierowana do władz obydwu Gmin” – powiedział Marcin Nawrocki, Prezes Contino Lubliniec Sp. z o.o.

materiał prasowy

REKLAMA