300 MW nowych mocy w Rumunii

300 MW nowych mocy w Rumunii
GE press

Cztery nowe farmy wiatrowe przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i przychodów okręgu Vaslui w północno-wschodniej Rumunii. 

GE oraz niemiecki deweloper i właściciel farm wiatrowych spółka Prowind GmbH, działając w ramach joint venture, podpisały umowę z rumuńskim państwowym operatorem sieci wysokiego napięcia – spółką Transelectrica. Umowa dotyczy przyłączenia do sieci 300 megawatów mocy. Podpisanie tej umowy umożliwi dostawcy energii odnawialnej, spółce Prowind, budowę czterech farm wiatrowych w północno-wschodniej części Rumunii.

Umowa ta przewiduje podłączenie przez spółkę S.C. Prowind Windfarm Ivesti S.R.L (PWI) czterech farm wiatrowych należących do joint venture, do nowej podstacji spółki Transelectrica, która budowana jest w pobliżu miejscowości Banca. Nowe farmy powstaną na wzgórzach okręgu Vaslui, słabo zaludnionego obszaru rolniczego znajdującego się w północno-wschodniej Rumunii. Windelcon – rumuńska spółka zajmująca się realizacją projektów energetyki wiatrowej – zajmie się lokalnymi działaniami związanymi z realizacją projektu.

REKLAMA

Nasze projekty farm wiatrowych w okręgu Vaslui przyniosą korzyści pod względem zatrudnienia i wpływów podatkowych okręgu. Przełoży się to na poprawę jakości życia i poziomu usług dostępnych dla jego mieszkańców i firm, jednocześnie wspierając gospodarkę narodową Rumunii i realizację jej celów środowiskowych” – mówi Johannes Busmann, założyciel i właściciel spółki Prowind GmbH.

Do budowy czterech farm wiatrowych powołane zostaną oddzielne spółki celowe, dla których PWI pełnić będzie rolę operatora przyłącza sieciowego. Zgodnie z zawartą pomiędzy PWI i Transelectrica umową przyłączeniową, cztery projektowane farmy wiatrowe dostarczać będą do regionalnej sieci energetycznej moc do 300 MW.

GE planuje dostarczyć do nowych farm objętych projektem łącznie 120 turbin wiatrowych typu 2.5-100. Ostateczny harmonogram dostarczenia, instalacji oraz rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji turbin GE nie został jeszcze ustalony, ale przewiduje się, że turbiny wiatrowe zostaną dostarczone w drugiej połowie 2012 roku.

Umowa przyłączeniowa zawarta ze spółką Transelectrica stanowi znaczący krok w staraniach GE i Prowind na rzecz wspierania programu rządu rumuńskiego, który przewiduje osiągnięcie 24-procentowego udziału źródeł energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju do roku 2020” – powiedziała Carmen Neagu, dyrektor regionalny GE Energy na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.  „Umowy takiego rodzaju odgrywają ważną rolę w zapewnianiu dostępności infrastruktury transmisyjnej, co umożliwi Rumunii i innym krajom spełnienie swoich zobowiązań w zakresie dostaw energii oraz wymogów środowiskowych,” – dodała Neagu.

Projekty te wpisują się w plany Rumunii zmierzające do osiągnięcia 24% udziału źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii do roku 2020. Niedawno Komisja Europejska zaakceptowała propozycję tego kraju dotyczące wprowadzenia systemów zachęt związanych z większym użyciem zielonej energii. Korzystając z najbardziej sprzyjających warunków rozwoju energii wiatrowej w Europie, Rumunia ma szansę wykorzystać ten potencjał i zaspokoić w ten sposób potrzeby energetyczne 25% z ośmiu milionów gospodarstw domowych.

Projekty realizowane przez GE i Prowind na terenie Rumunii są elementem szerszej strategii firmy obejmującej dostarczanie zaawansowanych technologii i usług z dziedziny energetyki wiatrowej dla rosnącej liczby projektów w Europie.  Podejście firmy jest odpowiedzią na potrzeby różnych krajów związane z realizacją założonych przez nie celów w zakresie produkcji energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

REKLAMA

Dotychczas firma GE dostarczyła do różnych projektów niemal 500 lądowych turbin wiatrowych typu 2.5, które pracują przede wszystkim w instalacjach w krajach europejskich, takich jak: Rumunia, Francja, Holandia, Turcja, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Włochy oraz Polska. Turbiny z serii 2.5 wykorzystują technologie sprawdzone wcześniej w niezmiernie popularnej 1.5-megawatowej turbinie wiatrowej GE, będącej najczęściej stosowaną na świecie turbiną wiatrową w klasie jednego megawata. Na całym świecie zainstalowano już niemal 16.500 turbin tego typu.

Turbiny dla lądowych elektrowni wiatrowych GE, z serii 2.5 wykorzystuje się w największych na świecie projektach, takich jak między innymi rumuńska elektrownia wiatrowa firmy CEZ Romania znajdująca się w miejscowości Fantanele, która wraz z rumuńską farmą wiatrową Cogealac są  największymi lądowymi instalacjami wiatrowymi w Europie

 


O Prowind GmbH

Spółka Prowind GmbH jest wykonawcą różnych projektów związanych z energią odnawialną. Spółka ta ma siedzibę w miejscowości Osnabrück, w Niemczech. Spółka Prowind opracowała, sfinansowała i wybudowała ponad 20 elektrowni wiatrowych, słonecznych i opalanych biogazem na terenie Niemiec. Spółka Prowind prowadzi również przedstawicielstwo w miejscowości Kemptville, w kanadyjskiej prowincji Ontario. Spółka Prowind ma także partnerów na terenie Anglii, Irlandii oraz Rumunii. Zespół Prowind tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenia w sektorze energii odnawialnej.

Jako dostawca kompleksowych usług, spółka Prowind GmbH oferuje swoim klientom i partnerom usługi planowania i finansowania  projektów, usługi budowlane oraz usługi technicznego i eksploatacyjnego zarządzania urządzeniami. Obecnie spółka prowadzi również działalność międzynarodową. Spółka Prowind posiada farmy wiatrowe na terenie Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii. Spółka ta posiada też elektrownie słoneczne na terenie Włoch, które w chwili obecnej są w fazie projektowania i uzgodnień.

Więcej informacji na temat spółki można znaleźć na stronie www.prowind.com

 

O GE Energy

GE Energy (www.ge.com/energy) jest jednym z największych na świecie dostawców technologii i sprzętu do produkcji energii elektrycznej. Przychody firmy w 2008 wyniosły 29,3 mld USD. GE Energy działa we wszystkich obszarach branży energetycznej, włączając w to wykorzystanie węgla, ropy, gazu naturalnego i energii nuklearnej, zasobów odnawialnych, takich jak woda, wiatr, słońce i biogazy, a także innych paliw alternatywnych. Wiele produktów GE Energy posiada certyfikaty ecomagination, czyli spełnia wymogi korporacyjnej inicjatywy GE o nazwie ecomagination. Celem inicjatywy jest wprowadzanie na rynek nowych technologii, dzięki którym klienci firmy będą mogli sprostać coraz większym wymogom ochrony środowiska.