Produkcja energii wiatrowej w Polsce w I półroczu 2011

Produkcja energii wiatrowej w Polsce w I półroczu 2011
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Ile energii wyprodukowano w Polsce na farmach wiatrowych w I półroczu 2011 roku i jak wynik ten ma się do produkcji energii z wykorzystaniem innych źródeł? {więcej}

Jak poinformował PSE Operator, w pierwszych 6 miesiącach tego roku elektrownie wiatrowe w Polsce wyprodukowały w sumie 1615 GWh energii, co odpowiada 1,5-procentowemu udziałowi w produkcji energii elektrycznej ogółem.

Udział produkcji energii wiatrowej w naszym kraju wyraźnie wzrasta. W analogicznym okresie roku 2010 w Polsce z wiatru wyprodukowano 674 GWh energii (1-procentowy udział w produkcji energii ogółem).

REKLAMA
REKLAMA

W Polsce w I półroczu najwięcej energii wyprodukowano w elektrowniach węgla kamiennego (55,8% udział w rynku) i elektrowniach węgla brunatnego (32,9%), .

W sumie w okresie styczeń-sierpień 2011 w naszym kraju wyprodukowano w sumie 12,9 TWh energii – o 7,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2010.

gr