Wiatraki także na obszarach Natura 2000?

Wiatraki także na obszarach Natura 2000?
Nordex press

Wielu inwestorów zamierzających budować elektrownie wiatrowe w praktyce spotyka się z ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi z bliskości obszarów Natura 2000. Tymczasem, zdaniem PSEW, wiatraki można stawiać także tam.

Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej nie ma formalnych przeciwskazań, które wykluczałyby obszary objęte programem Natura 2000 z możliwych lokalizacji farm wiatrowych.

– Odgórne, kategoryczne zakazy budowy elektrowni wiatrowych na terenach Natura 2000 nie mają więc podstaw prawnych ani przyrodniczego uzasadnienia, zaś każda planowana inwestycja powinna podlegać indywidualnej ocenie oddziaływania na środowisko (w tym na cele ochrony obszarów Natura 2000), w zgodzie z obowiązującymi przepisami – wnp.pl cytuje stanowisko PSEW.

REKLAMA
REKLAMA

W celu potwierdzenia swojego stanowiska PSEW powołuje się na raport Komisji Europejskiej „Wind energy development and Natura 2000”, z którego wynika, że farmy wiatrowe na terenach Natura 2000 nie tylko nie mają negatywnego wpływu na środowisko, a nawet mogą być korzystne dla miejscowych ekosystemów.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przywołuje ponadto unijną Dyrektywę 2009/28/WE, która nie wyklucza krajowych obszarów objętych specjalnymi przepisami ochrony środowiska jako miejsc potencjalnych inwestycji w farmy wiatrowe.

Czytaj więcej o budowie farm wiatrowych na obszarach Natura 2000 na Gramwzielone.pl w artykule: Elektrownie wiatrowe i obszary Natura 2000.