"Potrzebne moratorium na wydawanie pozwoleń na budowę farm wiatrowych"

"Potrzebne moratorium na wydawanie pozwoleń na budowę farm wiatrowych"
Bistrosavage, flickr cc-by-2.3

{więcej}Prezydent skomentował rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju podczas wczorajszej debaty „Nowa źródła energii”

Zdaniem Bronisława Komorowskiego, kwestia wydawania pozwoleń na budowę farm wiatrowych powinna zostać dokładnie uregulowana w polskim prawie, a do czasu wprowadzenia przepisów regulujących możliwość budowania elektrowni wiatrowych powinno się wprowadzić moratorium w kwestii decyzji umożliwiających budowanie farm wiatrowych lub „możliwości likwidowania decyzji podejmowanych teraz na najniższym szczeblu, do czasu uregulowania tego w nowej ustawie”. 

REKLAMA

– Docierają do mnie coraz liczniejsze sygnały z różnych źródeł, że daleko idący woluntaryzm w podejmowaniu decyzji na najniższym szczeblu – wójta czy burmistrza – wywołuje daleko idące negatywne skutki społeczne, uruchamia negatywną, złą energię społeczną. Być może daje to szanse na produkcję energii elektrycznej, ale społeczna energia jest zła.

REKLAMA

Prezydent odniósł się także do pomysłu przesunięcia decyzyjności w kwestii wydawania pozwoleń na budowę farm wiatrowych na poziom wojewódzki. – Wydaje mi się to racjonalnym kierunkiem myślenia. Ale czas biegnie szybko i za chwilę będziemy mieli tak „zachwaszczoną” przestrzeń, krajobraz, naturę, że już na to nic nie poradzimy w przyszłości – powiedział Bronisław Komorowski. 

Podobnego zdania podczas wczorajszej debaty był minister środowiska Marcin Korolec, który wspomniał o potrzebie dodatkowego uregulowania „rozprzestrzeniania się niektórych źródeł odnawialnych pod kątem ochrony krajobrazu”. 
gramwzielone.pl