Podatek od nieruchomości i elektrownie wiatrowe

Podatek od nieruchomości i elektrownie wiatrowe
Let Ideas Compete, flickr cc-by-2.0

Sposób naliczania podatku od nieruchomości w przypadku elektrowni wiatrowych jest sporny, co wynika z {więcej}niedostatecznego uregulowania tej kwestii w prawie. Ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego może jednak rozwiać wiele wątpliwości.

– Orzeczenie dotyczyło branży górniczej, będzie mieć jednak wpływ na energetykę wiatrową.Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie których gminy naliczają podatek od nieruchomości, nie są precyzyjne. Nie mogą być jednak interpretowane rozszerzająco – poinformował cire.pl.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że przy wyliczaniu przez gminy 2-procentowego podatku od nieruchomości należy brać pod uwagę obiekty budowlane wyraźnie wskazane w Prawie Budowlanym. Tymczasem wiele gmin przy szacowaniu wysokości podatku, do podstawy opodatkowania zalicza całe elektrownie wiatrowe – nie tylko fundamenty i wieże, ale także turbiny czy wirniki.

REKLAMA
REKLAMA

W Prawie Budowlanym, na które powołał się Trybunał Konstytucyjny, jest natomiast wskazane, że opodatkowaniu powinny podlegać jedynie części budowlane obiektów. Podobną interpretację zastosował zresztą wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny, który w dwóch przypadkach orzekł, że urządzenia techniczne wchodzące w skład elektrowni, takie jak wirniki, części składowe turbiny, transformator, rozdzielnia elektryczna i instalacje zdalnego sterowania, nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

– Trybunał uznał, że poszukując definicji budowli – a więc tego, co podlega opodatkowaniu – w pierwszej kolejności należy sięgnąć do definicji budowli w Prawie budowlanym. Wymienia ona przykłady budowli. Zdaniem Trybunału opodatkować można tylko obiekty dokładnie tam wymienione. Trybunał podkreślił, że obowiązuje zakaz przeprowadzania wykładni rozszerzającej w tym zakresie – cire.pl cytuje Agnieszkę Walter z Deloitte.

gr