PSEW: bez ustawy o OZE zwolnienia i upadek firm

PSEW: bez ustawy o OZE zwolnienia i upadek firm
ianmunroe, flickr cc-by-2.0

{więcej}Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej obecny projekt ustawy o OZE jest akceptowalny i wymaga tylko uwzględnienia indeksacji wsparcia dla producentów zielonej energii o rosnącą inflację. 

Jak informuje „Rzeczpospolita”, PSEW w obliczu opóźnień związanych z pracami nad projektem ustawy o OZE przymierza się do przygotowania i przedstawienia rządowi własnych propozycji regulacji dla rynku OZE. 

REKLAMA

Chodzi m.in. o regulacje dla morskiej energetyki wiatrowej. Bez nowego poziomu wsparcia dla offshore, zapisanego w projekcie ustawy o OZE, rozwój morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku jest bowiem praktycznie niemożliwy. 

REKLAMA

Zdaniem Jarosława Pole reprezentującego PSEW i EDP Renovaveis, w przypadku przyjęcia regulacji umożliwiających rozwój offshore, inwestorzy zainwestują w morskie elektrownie wiatrowe w naszym kraju miliardy złotych. Jego zdaniem tylko przygotowanie badań w celu budowy 1 GW wiatraków na morzu to konieczność zainwestowania około 50 mln euro. 

Jednocześnie PSEW, zgadzając się z założeniami obecnego projektu ustawy o OZE, chce dodatkowo uwzględnienia w nim indeksacji poziomu wsparcia. Zdaniem cytowanego przez „RZ” Jarosława Pole, dla energetyki wiatrowej współczynniki korekcyjne zapisane w obecnym projekcie (0,9 dla farm lądowych i 1,8 dla farm morskich) byłyby wystarczające, gdyby w poziomach wsparcia uwzględniono coroczny wzrost inflacji.
gramwzielone.pl