Jak niwelować opór społeczny dla inwestycji wiatrowych?

Jak niwelować opór społeczny dla inwestycji wiatrowych?
Henning Reiter, wikimedia cc-by-3.0

Rosnąca ilość lokalnych protestów przeciwko planowanym  inwestycjom w farmy wiatrowe to problem firm w całej Polsce. Bez dobrze zaplanowanej i wiarygodnej komunikacji  na linii inwestor-mieszkańcy, każda nowa inwestycja obarczona jest ryzykiem takiego oporu.

Jak szacują analitycy już ponad 240 inwestycji w całej Polsce spotyka się z silnym oporem społecznym, który nie tylko antagonizuje mieszkańców do inwestora i planowanej farmy wiatrowej, ale też namacalnie wpływa na decyzje lokalnych władz oraz nastawienie mediów i lokalnych liderów opinii. Lokalni przeciwnicy energetyki wiatrowej są nie tylko coraz bardziej aktywni, ale również coraz bardziej skuteczni w swoich działaniach formalno-prawnych, doprowadzających do wielomiesięcznych opóźnień    a nawet całkowitego wstrzymania inwestycji.

Dzisiaj akceptacja społeczna dla inwestycji staje się równie ważna jak zapewnienie finansowania czy wsparcia prawnego i technologicznego. Tylko podjęcie przez inwestorów wiarygodnych działań komunikacyjnych oraz zrozumienie obaw i potrzeb lokalnych społeczności i wyjście im naprzeciw zapewnia przychylne nastawienie do inwestycji i zabezpiecza przed atakami przeciwników.

REKLAMA

Warsztat ma na celu wskazanie głównych zagrożeń komunikacyjnych w procesie inwestycyjnym, oraz możliwych rozwiązań i najlepszych praktyk. Oparte na konkretnych przykładach działań i case’ach, pozwala lepiej zrozumieć  kwestie oporu społecznego, nastawienie lokalnych władz czy mediów, a tym samym zapewnić sukces danej inwestycji. Spotkanie zakończy rozdanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie wiedzy z danej tematyki.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

– Energetyka wiatrowa – perspektywa rozwoju tego źródła OZE w kontekście uwarunkowań społecznych

– Jak przygotować inwestycję aby zminimalizować ryzyko protestów społecznych?

– Strategiczna rola komunikacji – edukacji i promocji – w toku procesu inwestycyjnego

– Jak budować zrozumienie lokalnych i regionalnych mediów dla energetyki wiatrowej i nowych inwestycji

– Lokalne władze – partner w procesie inwestycyjnym

– Najważniejsze zagrożenia dla procesu formalno prawnego w aspekcie protestów społecznych

REKLAMA

EKSPERT:

Mariusz Wawer, Wiceprezes, Glaubicz Garwolińska Consultants

Szczegółowe informacje:

Most Wanted! Conferences Sp. z o.o.

konferencje@mostwanted.pl

Tel.: (+48 22) 825 00 88 wew. 120

Fax: (+48 22) 825 00 88 wew. 121

www.konferencje.mostwanted.pl/jak_skutecznie_niwelowac_lokalny_opor_spoleczny_dla_inwestycji_wiatrowych