Wyniki europejskiego sektora morskich elektrowni wiatrowych w 2012 r.

Wyniki europejskiego sektora morskich elektrowni wiatrowych w 2012 r.
foto: RWE press

{więcej}W ubiegłym roku europejski sektor morskiej energetyki wiatrowej pobił kolejny rekord w zakresie instalacji nowych turbin wiatrowych. 

Jak informuje Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (European Wind Energy Association – EWEA), w 2012 roku na europejskich wodach zainstalowano 293 elektrownie wiatrowe, których łączny potencjał wynosi 1,165 GW. W 2011 roku do użytku oddano natomiast elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 874 MW, co oznacza, że w 2012 roku europejski sektor offshore zanotował dynamikę wzrostu na poziomie 33%. 

REKLAMA

W sumie potencjał morskich elektrowni wiatrowych na europejskich wodach wyniósł na koniec ubiegłego roku 4,995 GW. Najwięcej elektrowni wiatrowych na morzu zainstalowano na wodach należących do Wielkiej Brytanii (ok. 60%), Danii (18%), Belgii (8%) i Niemiec (6%). 

REKLAMA

Jak informuje EWEA, w Europie działa już w sumie 61 morskich farm wiatrowych, a kolejnych 14 znajduje się w budowie. Po ich uruchomieniu europejski potencjał offshore może się zwiększyć do 8,3 GW. 

EWEA szacuje, że wartość inwestycji w europejskiej branży offshore w 2012 roku osiągnęła poziom ok. 4 mld €. Mimo dobrych wyników sektora offshore osiągniętych w ubiegłym roku, EWEA w komentarzu do ich publikacji zwraca uwagę na wyzwania, z którymi musi zmierzyć się branża. – Morska energetyka wiatrowa notuje stabilny wzrost, jednak nie zmienia to faktu, że w przemysł energetyki wiatrowej uderza polityczna i regulacyjna niestabilność, kryzys gospodarczy, a także wyższe koszty kapitału – komentuje Justin Wilkes z EWEA. 
gramwzielone.pl