Ministerstwo Gospodarki przyznało kolejne dotacje na budowę farm wiatrowych

Ministerstwo Gospodarki przyznało kolejne dotacje na budowę farm wiatrowych
foto: Images of Money, flickr cc-by-2.0

{więcej}Ministerstwo Gospodarki poinformowało o zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia w zakresie 5 projektów farm wiatrowych, co otwiera ich właścicielom drogę do otrzymania unijnej dotacji w ramach unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko”. 

Realizacja pierwszego z przedsięwzięć, które ostatnio pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną II stopnia, została zgłoszona do konkursu 1/PO IiŚ/9.4/2009 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”. Projekt dotyczy budowy farmy wiatrowej o mocy 40 MW w Ostaszewie, a inwestor – firma Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. – otrzyma na ten cel unijną dotację w wysokości 40 mln zł. 

REKLAMA

Pozostałe cztery projekty, które otrzymają dotację z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, zostały zgłoszone do kolejnej edycji konkursu – 2/PO IiŚ/9.4/2010.

REKLAMA

Dotację w wysokości 10,92 mln zł otrzyma firma Viking Energy, która z jej pomocą zbuduje farmę wiatrową o mocy 4 MW w miejscowości Włynkówko. Unijną dotację w wys. 643,8 tys. zł otrzyma ponadto Towarzystwo Finansowo-Kapitałowe „Klin”, które zbuduje dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 4 MW w miejscowości Działoszyn w woj. łódzkim. 

Kolejnym beneficjentem jest firma J&Z Wind Farms, która otrzyma 39,98 mln zł na realizację farmy wiatrowej o mocy 26 MW w dolnośląskich Jędrzychowicach. Ostatnim z beneficjentów, którzy skorzystają jeszcze z unijnej dotacji na rozwój OZE w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013, będzie firma Wiatrak Sp. z o.o., która otrzymała kwotę 463,5 tys. zł na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Starorypin Prywatny. 
gramwzielone.pl