Rok 2011 dobrym dla energetyki wiatrowej?

Rok 2011 dobrym dla energetyki wiatrowej?
siemens press

Ubiegły rok przyczynił się do wzrostu wartości mocy wytwarzanej przez turbiny wiatrowe na świecie. Przyrost wynosi 42 GW, co w łącznym zestawieniu daje już 239 GW.

Niemal 18 GW ze wspomnianych 42 MW turbin zainstalowano w Chinach. Dzięki temu całkowita moc energii wiatrowej zaintalowana w Państwie Środka to już blisko 63 GW, co daje obraz rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii w tym kraju.

REKLAMA

Jak wynika z raportu World Wind Energy Association (WWEA) wiatr pokrywa już 3 procent sumarycznego zapotrzebowania na energię elektryczną na świecie. Prezes WWEA stwierdził –Energia wiatrowa stała się – dzięki niskim kosztom, niewielkiemu ryzyku i ekologiczności – jednym z filarów dostaw energii w wielu państwach.

REKLAMA

W ubiegłym roku w sektorze offshore przybyło 235 turbin, które zainstalowano na 9 morskich farmach wiatrowych. Jednak cel postawiony przez EWEA ( Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) zakłada uzyskanie 40 000 MW do roku 2020, podczas gdy obecnie jest to „jedynie” 3813 megawatów.


Wojciech Sikorski