Farmy wiatrowe – praktyczne przygotowanie inwestycji od strony ekologicznej

Farmy wiatrowe – praktyczne przygotowanie inwestycji od strony ekologicznej
foto: REpower press

{więcej}Zapraszamy na warsztaty „Farmy wiatrowe – praktyczne przygotowanie inwestycji od strony ekologicznej”, które odbędą się w dniach 23-24 kwietnia w Poznaniu oraz w dniach 7-8 maja w Gdańsku. 
 
Centrum Konferencji Biznesowych „Premium” jest organizatorem warsztatu na temat elektrowni wiatrowych , czyli praktycznych aspektów inwestycji w „zielone farmy”. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, które ma na celu omówienie krok po kroku polskich i unijnych wymogów, które należy spełniać przed rozpoczęciem  budowy farmy wiatrowej oraz po jej uruchomieniu. Zamierzeniem warsztatu jest przekazanie Państwu praktycznych informacji na temat procedur środowiskowych oraz schematu postępowania, który zaowocuje uzyskaniem decyzji środowiskowych.
 
Najważniejsze zagadnienia: 

REKLAMA

– Z czego wynika boom na budowę elektrowni wiatrowych?
– Krótkie przypomnienie procedury OOŚ, schematy postępowania w tym zakresie.
– Miejsce elektrowni wiatrowych w klasyfikacji przedsięwzięć, zarówno w przepisach polskich jak i unijnych.
– Schemat postępowania prowadzącego do uzyskania decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej.
 
Do udziału zapraszamy:
– społeczności lokalne:  głównie pracowników pionu administracyjnego i grup decyzyjnych w zakresie planowania strategii rozwoju gmin, jak również sołtysów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, członków organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców
– pracowników branży energetycznej i specjalistów z następujących działów: Inwestycji, Strategii i Planowania, Rozwoju i Analiz, Finansowego, wszystkie osoby, inwestorów i developerów zainteresowanych rozwojem projektów OZE
 
PROGRAM
 
I Dzień
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
9:00 – 11:00
1. Wymogi ogólne:
–  Ustawa z dnia 3.X.2008 co do postępowania OOŚ dla Farm Wiatrowych. Zwrócenie uwagi na konieczność analizowania skutków skumulowanych oraz konieczność analizowania poszczególnych faz budowy, eksploatacji i likwidacji turbin wiatrowych.
– „Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”.
– Wskazówki zawarte w wydawnictwie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – co do przygotowywania inwestycji w zakresie Farmy Wiatrowej.
– Obawy społeczności lokalnych dotyczące budowy Farm Wiatrowych i skrótowe odniesienie się do nich
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:45
3. Wymogi szczegółowe:
– Badania wietrzności, rejony wietrzności w Polsce.
– Technologia pracy turbiny wiatrowej, różnice co do możliwości pracy turbin wiatrowych, źródła emisji hałasu do środowiska z turbin wiatrowych, powstawanie odpadów z działania elektrowni wiatrowych
– Wymogi co do terminów i zakresu analiz ornitologicznych, dotyczących nietoperzy i siedlisk florystycznych wyprzedzających raport o oddziaływaniu na środowisko dla Farmy Wiatrowej. Terminy badań, technologia badań w terenie.
– Konieczność wariantowania, sposoby wariantowania Farmy Wiatrowej, podejście GDOŚ do wariantowania.
13:45 – 14:30 Lunch
14:30 – 16:30
cd. wymogów szczegółowych
– Ocena oddziaływań w fazie budowy Farmy, towarzyszące budowie oddziaływania, które powinny być ujęte w ewentualnym Raporcie OOŚ.
– Ocena oddziaływań związanych z budową infrastruktury towarzyszącej Farmie – drogi, linie kablowe, GPZ, sieci napowietrzne.
– Ocena oddziaływań hałasowych dla Farmy Wiatrowej – dane wejściowe do obliczeń, sposoby obliczeń, uwzględnianie wpływu podłoża, wysokość obliczeń, zobrazowywanie wyników obliczeń na mapach.
– Normy hałasu w środowisku, klasyfikacja terenu z uwagi na ochronę przed hałasem, sposoby dotrzymywania tychże norm.
– Inne ważniejsze oddziaływania Farmy Wiatrowej, w tym zagadnienia krajobrazowe i migotania cienia.
– Monitoring Farmy wiatrowej, zakres , sposób realizacji.
16:30 Zakończenie I dnia warsztów
 
II Dzień
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
9:00 – 11:00
Dobry Raport OOŚ dla Farmy Wiatrowej
– Analiza wymogów z art. 66 ustawy OOŚ
– Konsultacje społeczne prowadzone przez Organ w toku postępowania OOŚ, rola inwestora w tym zakresie.
– Sposoby tonizowania wzburzenia społecznego.
– Poprawna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – na co zwracać w niej uwagę.
11:00 -11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:30
– Ewentualne rozprawa administracyjna w toku postępowania OOŚ.
– Udział organizacji społecznych w postępowaniu OOŚ wynikający z przepisów.
– Ewentualne drugie postępowanie OOŚ.
– Spór z inwestorem i autorami Raportu OOŚ co do wyboru wariantu.
– Wskazanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu do realizacji.
13:30 – 14:30
5. Dyskusja, pytania uczestników, odniesienie się do zgłaszanych wątpliwości.
Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów uczestnictwa
14:30 – 15:15 Lunch
 
Skontaktuj się z nami:
CKB Premium s.c.
tel.22 299 02 63
fax. 22 465 90 70
kom.507 237 223
email: konferencje@ckbpremium.pl
http://ckbpremium.pl

REKLAMA