Budowa farmy wiatrowej w Lipnicy Wielkiej. Na jej budowę muszą zgodzić się Słowacy

Budowa farmy wiatrowej w Lipnicy Wielkiej. Na jej budowę muszą zgodzić się Słowacy
Nordex press

{więcej}Budowa farmy wiatrowej w znajdującej się w pobliżu polsko-słowackiej granicy Lipnicy Wielkiej – oprócz zgody polskich władz – może wymagać także akceptacji władz słowackich. 

Farma wiatrowa w Lipnicy Wielkiej, zlokalizowana nad brzegiem Jeziora Orawskiego, ma się składać z 29 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 40 MW. Inwestycja ma kosztować 100 mln zł. Aby jednak budowa farmy wiatrowej była możliwa, inwestor musi uzyskać od lokalnych władz pozytywną decyzję środowiskową, a przy jej opracowaniu wójt miejscowej gminy musi liczyć się ze zdaniem władz słowackich. 

REKLAMA

– Strona słowacka będzie miała prawo zgłosić uwagi i wnioski, następnie wójt gminy Lipnica Wielka będzie zobligowany do ich rozpatrzenia i odpowiedniego uwzględnienia przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Polska Agencja Prasowa cytuje Ewelinę Walczak z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

REKLAMA

Zgodnie z konwencją z Espoo, kraj sąsiedni narażany na ewentualne skutki inwestycji, może brać udział w opracowywaniu transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko już na początkowym etapie jej realizowania. Wśród przedsięwzięć, które mogą wymagać procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, znajdują się m.in. inwestycje energetyczne. Dlatego w przypadku projekty farmy wiatrowej w Lipinicy Wielkiej strona słowacka ma prawo do zapoznania się z oceną oddziaływania na środowisko, a także ma wpływ na wyznaczenie zasad realizacji inwestycji w decyzji środowiskowej wydanej przez wójta przygranicznej gminy. 
gramwzielone.pl