Rzecznik Praw Obywatelskich chce uregulowania kwestii budowy farm wiatrowych

Na wniosek organizacji społecznych Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do resortu infrastruktury o uregulowanie kwestii zasad budowy farm wiatrowych. 

REKLAMA

Chodzi o wyznaczenie bezpiecznej odległości od budynków mieszkalnych, w jakiej można budować farmy wiatrowe. W polskim prawie jak dotąd nie wyznaczono odległości od zabudowań, w której można budować elektrownie wiatrowe. 

REKLAMA