Energa znowu szuka dostawcy elektrowni wiatrowych dla farmy wiatrowej Myślino

Energa znowu szuka dostawcy elektrowni wiatrowych dla farmy wiatrowej Myślino
REpower press
{więcej}Należąca do Energi spółka Breva ogłosiła przetarg na dostawę i montaż turbin dla farmy wiatrowej Myślino, której moc ma wynieść pomiędzy 20 i 25 MW. Wcześniejszy przetarg w tej sprawie został unieważniony. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych siłowni wiatrowych dla farmy wiatrowej Myślino o łącznej zainstalowanej mocy nie mniejszej niż 20 MW, ale nie większej niż 25 MW, spełniających warunki techniczne umowy przyłączeniowej wraz z usługą serwisu w okresie gwarancyjnym. Chodzi o dostawę i montaż 10 nowych, kompletnie wyposażonych turbin o mocy 2 lub 3 MW i maks. wysokości wieży 110 m. Zwycięzca przetargu ma się zobowiązać do świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancyjnym 36 miesięcy. 

Od wykonawców wymaga się, aby byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 mln zł  lub równowartość tej kwoty w innej walucie od jednego i wszystkich zdarzeń, a także aby posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości nie mniejszej niż 40 mln zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie. 

REKLAMA
REKLAMA

Od potencjalnego wykonawcy wymaga się także, aby przynajmniej w ciągu ostatnich 5 lat wykazali się należytym wykonaniem przynajmniej jednego zamówienia, które odpowiadają następującemu przedmiotowi zamówienia, tj. aby wykonali dostawę, montaż i rozruch minimum 10 siłowni wiatrowych o wysokości wież co najmniej 80 m i mocy pojedynczej turbiny 1,5 MW.

Jak informuje serwis wnp.pl, pierwszy przetarg na dostawę turbin dla farmy wiatrowej Myślino został unieważniony kilkanaście dni temu, gdyż nie wpłynęły żadne oferty końcowe. Wcześniej do przetargu spośród kilku oferentów zakwalifikowano tylko duńskiego producenta Vestas.

O wykonanie robót budowlanych dla farmy wiatrowej Myślino ubiega się m.in. Budimex, konsorcjum fim CJR Polska i Condido Jose Rodrigues, konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ i Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Gdańsk, a także konsorcjum Bunte Polska, Johann Bunte Bauunternehmung i Ekonova.

Zobacz ogłoszenie o przetargu na wykonawcę farmy wiatrowej Myślino [PDF]. 

gramwzielone.pl