EBOiR sfinansuje budowę dwóch farm wiatrowych w Polsce

EBOiR sfinansuje budowę dwóch farm wiatrowych w Polsce
Elektrownia wiatrowa PowerWind 56, foto: PowerWind

{więcej}Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przyznał kredyt w wysokości 242,7 mln zł na budowę dwóch farm wiatrowych w naszym kraju. Beneficjentem kredytu jest Polish Energy Partners (PEP). 

Finansowanie otrzymane przez PEP z EBOiR zostanie przeznaczone na budowę farmy wiatrowej Gawłowice o docelowej mocy 41,4 MW oraz farmy wiatrowej Rajgród, której potencjał ma wynieść 25,3 MW. Przewidziany przez EBOiR okres spłaty kredytów w obu przypadkach to 2028 r. 

REKLAMA

W sierpniu br. PEP wybrał wykonawców farm wiatrowych Gawłowice i Rajgród. Elektrownie wiatrowe o jednostkowej mocy 2,3 MW dla obu projektów dostarczy Siemens, a roboty budowlane wykona konsorcjum Erbud SA. 

REKLAMA

PEP informuje ponadto, że EBOiR może udzielić mu pożyczki w wysokości 49,3 mln zł także na realizację kolejnego projektu – farmy wiatrowej Skrupie o mocy 36,8 MW. W tym wypadku PEP będzie musiał spłacić kredyt do 2030 r. 

Udzielenie wsparcia na wyżej wymienione projekty Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju uzależnia od spełnienia kilku warunków, w tym od ubezpieczenia kredytów i zawarcia z innymi bankami umów kredytowych dopinających finansowanie inwestycji. We wszystkich przypadkach oprocentowanie kredytu EBOiR zostanie oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.
gramwzielone.pl