Fundusz emerytalny Aviva BZ WBK inwestuje w dewelopera farm wiatrowych

Fundusz emerytalny Aviva BZ WBK inwestuje w dewelopera farm wiatrowych
Kenneth Hynek, flickr cc-by-2.0

{więcej}Otwarty fundusz emerytalny Aviva BZ WBK zwiększył swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce Polish Energy Partners (PEP) będącej czołowym deweloperem farm wiatrowych w Polsce. 

Do tej pory fundusz Aviva OFE BZ WBK posiadał 2.583.346 akcji PEP, co stanowiło 12,12% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 2.583.346 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 12,12% ogólnej liczby głosów. Teraz, dzięki nabyciu ponad 2% akcji PEP, udział Aviva OFE zwiększył się do 3.032.691 akcji, co odpowiada wartości 14,23% kapitału zakładowego. 

Głównym akcjonariuszem Polish Energy Partners jest Mansa Investments – fundusz należący do Kulczyk Investments, który od paździerknia ubiegłego roku posiada 60,51% akcji PEP. 13,14% udziałów w Polish Energy Partners posiada z kolei inny fundusz emerytalny – OFE Generali. 

REKLAMA
REKLAMA

Polish Energy Partners to notowany na GPW czołowy deweloper farm wiatrowych i elektrowni biomasowych w Polsce. W pierwszym półroczu br. PEP odnotował zysk netto na poziomie 3,6 mln zł i przychody wynoszące 69,6 mln zł. W pierwszym półroczu roku ubiegłego PEP wypracował natomiat zysk netto i przychody wynoszące odpowiednio 12,3 mln zł i 60,5 mln zł. 

PEP jest właścicielem trzech farm wiatrowych. Pierwsza z nich znajduje się koło Pucka (22 MW), a dwie pozostałe – Łukaszów i Modlikowice – są zlokalizowane na Dolnym Śląsku, a ich moc wynosi odpowiednio 34 MW i 24 MW. Działalność PEP na rynku wiatrowym polega też na odsprzedaży gotowych projektów. Do tej pory farmy wiatrowe od PEP kupiły m.in. RWE i GDF Suez. Spółka informuje o realizacji projektów wiatrowych o łącznym potencjale ok. 1 GW. Ich ukończenie jest planowane na lata 2013-2016, a łączne nakłady inwestycyjne w tym zakresie mają wynieść ok. 1 mld zł. 

Kilka dni temu PEP otrzymał kredyt w wysokości 242,7 mln zł z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na budowę farm wiatrowych Gawłowice (41,4 MW), Rajgród (25,3 MW), a także 49,3 mln zł na realizację projektu Skrupie o docelowej mocy 36,8 MW. 

Z kolei w sektorze biomasowym PEP przygotowuje się do budowy elektrowni biomasowej o mocy 30 MW, której uruchomienie jest przewidziane na drugą połowę 2015 r. PEP realizuje także projekty elektrowni i elektrociepłowni biomasowych dla odbiorców przemysłowych, którzy chcą w ten sposób zwiększyć swoją niezależność energetyczną. 
gramwzielone.pl