PSEW: nowy mechanizm wsparcia dla OZE w Polsce wymaga korekt

PSEW: nowy mechanizm wsparcia dla OZE w Polsce wymaga korekt
Nordex press

{więcej}Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej pozytywnie ocenia deklaracje Ministerstwa Gospodarki, ogłoszone w dniu 17 września 2013, wskazujące na determinację w przygotowaniu finalnego projektu ustawy o OZE. Niemniej jednak, niektóre założenia nie mogą być zaakceptowane. Zastrzeżenia dotyczą tych szczegółowych rozwiązań, które naruszają prawa nabyte, zasadę ochrony słusznych interesów w toku oraz w niektórych przypadkach dyskryminują sektor energetyki wiatrowej wobec innych źródeł OZE – informuje PSEW.

Konieczne jest udoskonalenie szczegółowych założeń w przedstawionej propozycji w drodze rzeczywistych konsultacji społecznych. Przedstawione przez MG propozycje słusznie odwołują się do celów określonych w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, który przewiduje istotny rozwój energetyki wiatrowej. Konieczne jest jednak uwzględnienie w propozycjach ministerialnych ochrony praw nabytych, pilnej naprawy systemu świadectw pochodzenia oraz zapewnienia stabilności i opłacalności inwestycji w OZE.

REKLAMA

PSEW postuluje przede wszystkim o :
– rzeczywiste, a nie pozorowane poszanowanie praw nabytych i realizowanych interesów,
– niedyskryminowanie niezależnych inwestorów w sektorze energetyki (IPP), których działalność doprowadziła do zrealizowania ponad 80% inwestycji w energetyce wiatrowej,
– niedyskryminowanie odnawialnych źródeł energii tworzących trwałe moce, z których lwią część dostarcza energetyka wiatrowa.

REKLAMA

Energetyka wiatrowa jest w stanie zbudować do roku 2020 nawet więcej niż kolejnych 3500 MW trwałych mocy (tzn. mocy wytwarzających energię również po wygaśnięciu okresu wsparcia), po konkurencyjnych w stosunku do innych technologii OZE kosztach. W ten sposób energetyka wiatrowa wpisuje się w założenie Ministerstwa Gospodarki o konieczności optymalizacji kosztów wsparcia energetyki odnawialnej.

Wprowadzenie nowego systemu wsparcia powinno być poprzedzone niezwłoczną naprawą istniejącego systemu. Wielomiesięczne (jak można zakładać na podstawie doświadczeń lat 2010 – 2013) prace nad nowym systemem nie powinny stanowić pretekstu dla zaniechania działań naprawczych dotyczących obecnego systemu świadectw pochodzenia.
PSEW