PGE Dystrybucja wygrała kolejną sprawę o przyłączenie farmy wiatrowej

PGE Dystrybucja wygrała kolejną sprawę o przyłączenie farmy wiatrowej
Vestas press

{więcej}Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie stanął po stronie spółki PGE Dystrybucja, która odmówiła przyłączenia farmy wiatrowej w woj. warmińsko-mazurskim.

Spór dotyczył wyznaczonych przez PGE Dystrybucję warunków przyłączenia oraz opłaty przyłączeniowej. Z jej wysokością nie zgodził się inwestor i zgłosił sprawę do Urzędu Regulacji Energetyki. 

REKLAMA

Warszawski sąd odrzucił argumenty inwestora oraz stojącego po jego stronie Urzędu Regulacji Energetyki, który domagał się uchylenia decyzji PGE Dystrybucja. 

REKLAMA

W opinii sądu, spółka PGE Dystrybucja nie miała ponadto obowiązku przyłączenia do sieci farmy wiatrowej, ponieważ inwestor nie posiadał tytułu prawnego do nieruchomości, na których miały stanąć elektrownie wiatrowe. 

Ostatnia decyzja Sadu Okręgowego Konkurencji i Konsumentów w Warszawie to kolejna wygrana PGE Dystrybucji w kwestii przyłączenia farm wiatrowych. Jak przypomina wnp.pl, w październiku br. i we wrześniu ubiegłego roku podobne, korzystne dla PGE Dystrybucji decyzje wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie, potwierdzając słuszność decyzji PGE Dystrybucja o odmowie przyłączenia do sieci farm wiatrowych Kolniszki i Dąbrówka Polska.
gramwzielone.pl