Polska jednym z liderów UE w energetyce wiatrowej w 2013 r.

Polska jednym z liderów UE w energetyce wiatrowej w 2013 r.
Vestas press

{więcej}Jak wynika z raportu przedstawionego przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA), w 2013 roku w krajach Unii Europejskiej powstały elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 10917 MW. To o 8% mniej w porównaniu z rokiem 2012. Jednocześnie Polska z wynikiem 894 MW była w 2013 r. trzecim pod względem przyrostu mocy z elektrowni wiatrowych rynkiem w UE.

Europejskiej Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opublikowało raport dotyczący energetyki wiatrowej w krajach UE-28 w 2013 roku. Jak podaje EWEA, obecnie w całej Unii Europejskiej moc pochodząca z elektrowni wiatrowych wynosi 116774 MW, co przekłada się na 8-procentowe pokrycie zapotrzebowania na energię w Unii Europejskiej.  

Z przedstawionych danych wynika, że w 2013 roku nastąpił wzrost mocy w energetyce wiatrowej o 10917 MW. Aż 45% nowych elektrowni powstało tylko w dwóch państwach: Niemczech i Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

Jak możemy przeczytać w raporcie, również Polska miała znaczący wpływ na rozwój energetyki wiatrowej w krajach UE w 2013 roku. W ubiegłym roku w Polsce nastąpił wzrost mocy z elektrowni wiatrowych o 894 MW i był to trzeci wynik w całej Unii. 

REKLAMA

Według danych EWEA, na koniec 2013 roku Polska z sumaryczną mocą 3390 MW, pochodzącą z elektrowni wiatrowych, zajmowała w UE ósme miejsce.

Jednakże, pomimo tego pozytywnego wyniku dla Polski, w całej UE odnotowano w 2013 r. spadek dynamiki rozwoju sektora energetyki wiatrowej. Raport wskazuje, że największe spadki przyrostów mocy wiatrowych nastąpiły w Hiszpanii (o 84 proc.), Włoszech (65 proc.) i Francji (24 proc.). 

Jak podkreśla Justin Wilkes, wiceprezes zarządu EWEA, przyczyną mniejszego tempa wzrostu w sektorze energetyki wiatrowej są zmieniające się przepisy dotyczące OZE. – Istotne jest, żeby szefowie państw w Radzie Europejskiej w marcu br. zatwierdzili nowe zobowiązania UE dot. rozwoju odnawialnych źródeł energii i wyznaczyły państwom członkowskim wiążące cele na 2030 r. – mówi Justin Wilkes (za wnp.pl).

gramwzielone.pl