Litewska spółka chce mieć 100 MW farm wiatrowych

Litewska spółka chce mieć 100 MW farm wiatrowych
MrProxy flickr cc-by-2.0

{więcej}Giedrius Balciunas, prezes AB INTER RAO Lietuva, spółki działającej na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich poinformował, że do 2015 roku grupa chce mieć 100 MW mocy w farmach wiatrowych. Spółka analizuje obecnie klika projektów farm wiatrowych pod kątem ewentualnych przejęć – dodał Giedrius.
 
– Podtrzymujemy nasze plany w zakresie rozwoju źródeł zielonej energii, zwłaszcza farm wiatrowych. Analizujemy kilka projektów w tym obszarze, ale na obecnym etapie jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach – powiedział prezes Giedrius Balciunas (za bankier.pl).
 
Grupa AB INTER RAO Lietuva jest jednym z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Firma działa na rynku energii w krajach bałtyckich, m.in. na rynkach Łotwy i Estonii.
 
W 2011 roku spółka zależna INTER RAO Lietuva, UAB IRL Wind, przejęła jedną z największych farm wiatrowych w regionie republik bałtyckich – 30-megawatową farmę Vydmantai w litewskim rejonie Kretinga. Jak podkreślają władze INTER RAO Lietuva, jednym z długofalowych celów spółki jest zwiększanie inwestycji w zieloną energię.
 
– Tak jak informowaliśmy, do 2015 roku chcemy mieć 100 MW mocy w farmach wiatrowych i zwiększyć udział wytwarzania zielonej energii w EBITDA do 50% – zaznaczył Balciunas (za bankier.pl).
 
W 2013 roku przychody grupy Inter RAO Lietuva spadły o 15,6% rdr do 757,9 mln LTL. EBITDA spadła do 11 mln LTL z 81,5 mln LTL, a marża EBITDA obniżyła się do 1,45 proc. z 9,1 proc. w 2012 r. Zysk netto spadł do 2,7 mln LTL z 58,1 mln LTL rok wcześniej.
 
– W 2013 r. wyniki grupy Inter RAO Lietuva pogorszyły się głównie z powodu ograniczeń przepustowości linii przesyłowych z Rosji i Białorusi, które spowodowały niższy wolumen obrotu energią na Litwie i w innych krajach Bałtyckich. Większość ograniczeń przepustowości zostało już zniesionych, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach IV kw. 2013 r. W ubiegłym roku wprowadziliśmy też szereg środków zarządzania ryzykiem, które powinny pozwolić nam poprawić wyniki finansowe w przyszłości – powiedział Balciunas (za bankier.pl).
 
Obecnie firma współpracuje z partnerami w krajach bałtyckich i skandynawskich, m.in. w Rosji, Polsce oraz na Białorusi.
 
Zdaniem prezesa spółki, na tegoroczne wyniki finansowe pozytywny wpływ może mieć rozpoczęcie obrotu energią w Polsce. Na początku stycznia spółka zależna IRL Polska otrzymała 10-letnią licencję na obrót energią elektryczną w Polsce. W przyszłości spółka chciałaby rozszerzyć działalność IRL Polska na inne kraje europejskie.
 
INTER RAO Lietuva rozpoczęła działalność w 2002 roku, po liberalizacji litewskiego rynku energii elektrycznej. W skład grupy INTER RAO Lietuva wchodzą następujące spółki zależne: INTER RAO Latvia, INTER RAO Eesti, IRL Polska oraz IRL Wind, operator farmy wiatrowej Vydmantai. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool Spot. 51% akcji INTER RAO Lietuva posiada RAO Nordic OY, fińska spółka zależna INTER RAO UES, a pozostałe 29% należy do litewskiej firmy inwestycyjnej UAB Scaent Baltic. W obrocie giełdowym znajduje się 20% akcji „INTER RAO Lietuva”.

REKLAMA

gramwzielone.pl

REKLAMA