Energa ogłasza przetarg na budowę farmy wiatrowej o mocy 26 MW

Energa ogłasza przetarg na budowę farmy wiatrowej o mocy 26 MW
GE 2.5-120. Foto: GE press

{więcej}EPW Parsówek, spółka z grupy kapitałowej Energa, ogłosiła przetarg w ramach którego zamierza wybrać dostawcę elektrowni wiatrowych dla farmy wiatrowej Parsówek o łącznej mocy 26MW.
 
Ogłoszone postępowanie dotyczy dostawy, montażu oraz rozruchu siłowni wiatrowych wraz z wykonaniem fundamentów w ramach projektu Farma Wiatrowa Parsówek Etap I o łącznej mocy zainstalowanej 26 MW. Wyłoniony w przetargu wykonawca farmy wiatrowej będzie musiał dostarczyć 13 nowych, kompletnie wyposażonych siłowni wiatrowych tego samego typu, o identycznych parametrach technicznych, o mocy znamionowej 2 MW i maksymalnej wysokość wieży ponad poziom terenu – 78 m.

Termin składania ofert do przetargu upływa z dniem 1 kwietnia 2014 roku.
 
W zeszłym tygodniu został również rozstrzygnięty przetarg na budowę farmy wiatrowej Myślino w gminie Gościno o łącznej mocy do 25 MW. Tą inwestycję realizuje spółka Breva również należąca do GK Energa.

W przetargu na dostawę, montaż i uruchomnienie turbin zostało wybrane konsorcjum firm Gamesa Eolica i Gamesa Wind Poland, które zaoferowało cenę na poziomie prawie 20,8 mln euro. 

REKLAMA
REKLAMA

Natomiast w przetargach na roboty elektroenergetyczne oraz budowlane w ramach tej inwestycji jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty konsorcjum CJR Polska, Condido Jose Rodrigues (Portugalia). Ich wartość brutto to odpowiednio 14,2 mln zł oraz 12,45 mln zł.

Obecnie GK Energa w swoim portfelu wytwórczym ma trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 165 MW, które kupiła w ubiegłym roku od Dong Energy i Iberdroli Renewables Polska. W ramach tych transakcji Energa przejęła też pakiet projektów wiatrowych o łącznej mocy około 1410 MW.

Z przedstawionych planów inwestycyjnych Energi wynika, że grupa planuje jeszcze budowę farmy wiatrowej w Drzewianach o mocy około 28 MW, która zostanie oddana do eksploatacji w 2015 roku. 

gramwzielone.pl