REKLAMA
 
REKLAMA
REKLAMA

Dotacje do 80% na prace badawczo-rozwojowe i zakupy innowacji

Telefon
603647085
E-mail
biuro@katana-konsulting.pl
Cena
wg polityki cenowej Katana

Katana Konsulting zaprasza w dniach od od 21.02. do 12.04.2023r. duże-, średnie-, małe- i mikro- przedsiębiorstwa do aplikowania w ramach Działania 1.1 Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki w naborze „Ścieżka SMART”, o bezzwrotne dotacje unijne. Wsparcie udzielane jest na wdrożenie innowacji polegających na wytwarzaniu nowych produktów/usług lub znaczącego ulepszenia procesów produkcyjnych poprzez
1) zakup infrastruktury do prac B+R,
2) cyfryzację procesów w firmach,
3) zazielenienie przedsiębiorstw (np. inwestycje w OZE lub poprawę efektywności energetycznej),
4) promocję eksportu (np. udział w targach),
5) podnoszenie kompetencji pracowników.
Dotacja może pokryć wydatki inwestycyjne przeznaczone m.in. na:
1. prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej;
2. zakup maszyn i urządzeń i całych linii technologicznych;
3. zakup materiałów i robót budowlanych;
4. budowę i rozbudowę hal produkcyjnych;
5. zakup wartości niematerialnych i prawnych;
6. inwestycje związane z ochroną środowiska;
7. szkolenia, promocję produktów za granicą, ochronę praw własności intelektualnej (patenty, wynalazki).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA