REKLAMA
 
REKLAMA
REKLAMA

Dotacja UE do 70% na termomodernizację i OZE w MŚP. Cała Polska.

Telefon
603647085
E-mail
biuro@katana-konsulting.pl
Cena
wg polityki cenowej Katana

Katana Konsulting zaprasza mikro, małe i średnie firmy do aplikowania o dotacje w ramach Programu „Kredyt ekologiczny” na termomodernizację budynków przedsiębiorstw z zakupem instalacji PV, PC, innych OZE, termoizolacji bryły budynku, rekuperacji, wymianą oświetlenia na LED. Możemy wykonać także dla Państwa audyty energetyczne, będące obligatoryjnymi załącznikami do wniosków o dotacje.
Dotacje od 25% do 70% w zależności od województwa realizacji projektu i statusu przedsiębiorcy. Kosztami kwalifikowanymi są: *zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia; *zakup robót i materiałów budowlanych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej; *zakup wartości niematerialnych i prawnych; *wydatki ponoszone na usługi doradcze na rzecz audytorów i projektantów; *zakup OZE.
Audyt energetyczny ma dokumentować minimalną reedukację zapotrzebowania na energię pierwotną nie mniej niż 30%. To znaczy, że oszczędności energii w zakresie termomodernizacji budynków lub oszczędności energii w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa muszą przekraczać 30%. W ramach dotacji można także wymienić stare i energochłonne parki maszynowe na nowe i dzięki temu bardziej efektywne energetycznie. Można także wymieniać całe instalacje CO+CWU i systemy ciepłownicze lub trigeneracji. Nabór wniosków trwa w dniach od 13.06.2023 do 17.08.2023 roku. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Zapraszamy do współpracy … za Zespół Katana Konsulting…
Kamil Kłeczek
Prezes Zarządu
Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o.
tel. 603647085
biuro@katana-konsulting.pl
www.katana-konsulting.pl

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA