REKLAMA
 
REKLAMA
REKLAMA

Wydłużenie naboru wniosków dotacyjnych na OZE w Łódzkiem

Telefon
603647085
E-mail
biuro@katana-konsulting.pl
Cena
wg polityki cenowej Katana

Katana Konsulting do 31.10.2023 roku zaprasza mikro, małe, średnie i nawet duże firmy do aplikowania o bezzwrotne dotacje unijne na budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii wraz z magazynami energii eklektycznej i/lub cieplnej na terenie Województwa Łódzkiego. Wsparcie będzie udzielane na projekty zakładające:
• Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
• Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
• Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Instalacje biogazowe i biometanowe oraz farmy fotowoltaiczne mogą mieć moc szczytową max 0,5 MW. Farmy wiatrowe, elektrociepłownie na biomasę oraz Małe Elektrownie Wodne mogą mieć moc szczytową max 5 MW. Projekty MEW muszą dotyczyć przebudowy lub rozbudowy istniejących już obiektów. Realizacja projektu musi nastąpić w ciągu 3 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekty powinny być eko-innowacyjne, efektywnie energetycznie i zmierzające do maksymalnej mocy szczytowej danego rodzaju OZE.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Zapraszamy do współpracy … za Zespół Katana Konsulting.
Kamil Kłeczek
Prezes Zarządu
Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o.
tel. 603647085
biuro@katana-konsulting.pl
www.katana-konsulting.pl

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA