Ministerstwo daje dotacje na technologie bateryjne

Ministerstwo daje dotacje na technologie bateryjne
Jadwiga Emilewicz. Fot. Międzynarodowe Targi Poznańskie

Innowacyjne projekty z obszaru cyklu życia baterii, czyli np. produkcji, recyklingu lub ponownego wykorzystania ogniw i baterii, mają szansę na wsparcie finansowe w ramach specjalnego mechanizmu finansowania oferowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Wsparcie finansowe będzie udzielane w ramach mechanizmu IPCEI (Important projects of common European interest).

Projekt może uzyskać wsparcie finansowe z zastrzeżeniem, że jego przedmiot spełnia kryteria określone w pkt. 3. komunikatu Komisji (Dz. Urz. UE. 2014/C 188 /02). Koszty kwalifikowalne to koszty wymienione w załączniku do komunikatu Komisji w sprawie kryteriów analizy zgodności pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym w celu promowania realizacji ważnych projektów wspólnego, europejskiego interesu w granicach luki w finansowaniu projektu.

REKLAMA

Ministerstwo Przedsiębiorczości podkreśla, że jednym z kluczowych wymiarów transformacji w kierunku czystej mobilności jest podtrzymanie globalnej konkurencyjności europejskiego sektora motoryzacyjnego poprzez zbudowanie w Europie przemysłowych zdolności w zakresie pełnego cyklu życia ogniw i baterii.

Kompetencje te w XXI w. mają strategiczne znaczenie gospodarcze i obejmuje obszary od produkcji surowców i materiałów, poprzez konstrukcję i produkcję ogniw i baterii, aż po ich powtórne wykorzystanie oraz recykling – ocenia resort.

REKLAMA

Ministerstwo zastrzega, że treść przesłanych koncepcji ma zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa tylko wówczas, gdy zgłaszający dokona wyraźnego zastrzeżenia na piśmie. Tożsamość podmiotów zgłaszających koncepcje pozostanie informacją publiczną.

W dobie transformacji w stronę elektromobilności i odnawialnych źródeł energii, technologie związane z magazynowaniem energii są jednym z podstawowych zagadnień, jakimi się zajmujemy. W związku z tą transformacją Europa nie może być zależna od dwóch czy trzech liderów, którzy produkują poza Unią Europejską. Pomyślność konkurencyjności europejskiej gospodarki wobec rynków pozaeuropejskich wymaga uaktualnienia więzi gospodarczych pomiędzy europejskimi partnerami i wzniesienia ich na poziom bardziej zaawansowanych form współpracy – komentuje minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

IPCEI to jeden z ważniejszych instrumentów, za pomocą których Komisja Europejska wspiera unijny projekt European Battery Alliance (EBA) – inicjatywę powołaną w 2017 r., której celem jest połączenie wysiłków europejskich państw oraz firm na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu produkcji ogniw i baterii. Komisja zakłada, że wartość tego rynku w Europie w 2025 roku sięgnie około 250 miliardów euro. 

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą zgłaszać propozycje swoich projektów do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do poniedziałku 6 maja br.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.