PGE uruchomi magazyn energii zintegrowany z blokiem węglowym

PGE uruchomi magazyn energii zintegrowany z blokiem węglowym
PGE GiEK

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy magazynu energii elektrycznej o mocy 1 MW netto w Elektrowni Bełchatów. To tylko jeden z projektów PGE w obszarze magazynowania energii.

Magazyn energii, który ma stanąć na terenie bełchatowskiej elektrowni, ma być pierwszym w Polsce urządzeniem tego rodzaju zintegrowanym z blokiem konwencjonalnym, w konfiguracji pozwalającej na testowanie różnych funkcjonalności. Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców upływa 23 maja br.

Jak zapewnia Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podstawową funkcją magazynu w trakcie normalnej i bezawaryjnej pracy bloku będzie zwiększenie mocy przekazywanej do systemu elektroenergetycznego, co ma być szczególnie istotne w szczytach dobowych zapotrzebowania na energię elektryczną.

REKLAMA

W ramach projektu badawczego przeanalizujemy również m.in. możliwość zasilania z magazynu energii wybranych urządzeń pomocniczych, zapewnienia natychmiastowej reakcji na wystąpienie przerwy w zasilaniu podstawowym oraz optymalizacji poboru energii na potrzeby ogólne bloków. Realizacja projektu pilotażowego pozwoli także przetestować wykorzystanie magazynu energii elektrycznej pod kątem rynku mocy oraz możliwości świadczenia wybranych usług systemowych i arbitrażu cenowego – wylicza Robert Ostrowski.

Jak podkreśla w komunikacie PGE GiEK, zastosowanie magazynów energii jest szczególnie ważne w warunkach zwiększającego się udziału odnawialnych źródeł w strukturze wytwarzania, kiedy wyzwaniem staje się równoważenie popytu i podaży energii, jednak podobne problemy mają występować również w energetyce konwencjonalnej.

Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, informuje, że bełchatowski projekt jest realizowany w ramach szerszego Programu Magazynowania Energii uruchomionego w Grupie PGE.

 Po zakończeniu badań i testów dotyczących magazynu o mocy 1 MW rozważymy zintegrowanie z blokiem konwencjonalnym magazynu o większej mocy. Oczywiście należy to powiązać z wynikami projektu pilotażowego oraz określeniem preferowanej funkcjonalności magazynu i analizą ekonomiczną. Projekt realizowany w Elektrowni Bełchatów jest jednym z elementów naszej odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi polski sektor energetyczny w procesie zmiany modelu rynku energii elektrycznej – mówi Henryk Baranowski.

Obecnie PGE ma pracować nad ośmioma projektami magazynów energii o łącznej mocy szacowanej na około 40 MW. Magazyny staną m.in. przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar i na farmie wiatrowej Karnice I.

REKLAMA

Najstarszą i dotychczas najpowszechniej wykorzystywaną formą magazynowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym są elektrownie szczytowo-pompowe.

Udział jednostek PGE w łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce wynosi około 85 proc.

Cztery elektrownie szczytowo-pompowe PGE posiadają łączną moc 1542,635 MW. Dwie z nich – ESP Żarnowiec (716 MW) oraz ESP Porąbka-Żar (540 MW).

Z pomocą tych jednostek PGE świadczy m.in. usługi z zakresu pracy interwencyjnej, które zamawiają Polskie Sieci Elektroenergetyczne zarządzające krajowym systemem elektroenergetycznym.

Obecna umowa miedzy PGE i PSE w tym zakresie obejmuje usługę rezerwy interwencyjnej mocy czynnej, usługę regulacji napięcia i mocy bierne, usługę tzw. samostartu, a także usługę kompensacji moc

Rezerwa interwencyjna mocy czynnej to zdolność jednostek wytwórczych do wytwarzania lub pobierania mocy elektrycznej czynnej, aktywowana zdalnie przez operatora systemu przesyłowego, z krótkim czasem aktywacji pełnej mocy osiągalnej danej jednostki wytwórczej.

Z kolei regulacja napięcia i mocy biernej to praca jednostek wytwórczych w trybie generacji lub poboru mocy biernej na poziomie określonym przez operatora systemu przesyłowego, mająca na celu utrzymanie zadanego poziomu napięć oraz bilansu mocy biernej w węzłach sieci KSE.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.