PSE chce wykorzystać wodorowe rozwiązania Lotosu

PSE chce wykorzystać wodorowe rozwiązania Lotosu
Eryk Kłossowski, prezes PSE SA

Grupa Lotos uruchamia projekt badawczo-rozwojowy dotyczący elektrolizerów i ich zastosowania na rynku energii. Przy jego realizacji współpracować będzie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.

Cytowany w komuniacie na temat nowego wodorowego projektu Lotosu i PSE Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, ocenia, że wodór jest uznawany za paliwo przyszłości, jednak na drodze do jego urynkowienia stoi jeszcze wiele barier. Minister wymienia w tym kontekście potrzebę opracowania efektywnej kosztowo i jak najmniej wpływającej na środowisko naturalne metody jego pozyskiwania.

W pokonaniu części z nich ma pomóc współpraca Lotosu i PSE. Lotos zamierza pozyskać elektrolizery, aby produkować zielony wodór oraz zweryfikować możliwość współpracy tych urządzeń ze zmienną generacją energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Elektrolizery wykorzystują energię elektryczną do rozkładu wody na wodór i tlen.

REKLAMA

Lotos podkreśla, że obecnie prowadzonych jest wiele badań i projektów rozwojowych na całym świecie w celu znalezienia optymalnych rozwiązań związanych z produkcją wodoru, przy wykorzystaniu energii słonecznej, wiatrowej i konwencjonalnej. W rozwiązaniach tych wodór produkowany jest w procesie elektrolizy. Następnie może zostać wykorzystany w przemyśle czy transporcie, czy też, w momencie wyższego zapotrzebowania na energię może posłużyć do wspomagania sieci energetycznej.

W trend rozwoju technologii wodorowych wpisuje się projekt Lotosu „Pure H2”, który otrzymał dofinasowanie z unijnego programu „Łącząc Europę”. W jego ramach planowane jest wybudowanie instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch stacji tankowania tego paliwa wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T w Gdańsku i Warszawie.

Wcześniej grupa paliwowa podpisała list intencyjny z miastem Tczew na dostawy wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi oraz zakończyła studium wykonalności terminala LNG małej skali w Gdańsku.

– Lotos aktywnie uczestniczy w realizacji Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, którego zadaniem jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. Dziś rozpoczynamy współpracę z PSE. Niedawno podpisaliśmy list intencyjny z Tczewem na realizację dostaw wodoru do napędu autobusów komunikacji miejskiej. To pokazuje, że konsekwentnie realizujemy strategię, zgodnie z którą chcemy umacniać swoją pozycję lidera w obszarze paliw nowej generacji – komentuje Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos.

Eryk Kłossowski, prezes PSE SA, komentuje, że wodorowy projekt Lotosu wpisuje się w zmiany zachodzące w energetyce.

REKLAMA

PSE, jako operator systemu przesyłowego, jest szczególnie zainteresowany badaniem możliwości świadczenia usług systemowych przez elektrolizery i ich wpływem na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, dlatego też naszą wiedzą chcemy wspierać tego typu inicjatywy – mówi Eryk Kłossowski.

Rezultaty projektów badawczych Lotosu będą mogły zostać wykorzystane przez PSE do zapewnienia stabilizacji Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, zwłaszcza w kontekście planowanego zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski.

Lotos zaznacza, że powinno to również wpłynąć na ekspansję rynku wodoru i rozwiązań zeroemisyjnych oraz zostać wykorzystane przy realizacji tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego.

– Projekty wodorowe to ważny element strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Lotos oraz dywersyfikacji jej przyszłych przychodów. Zamierzamy wykorzystać nasz potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. Dlatego też uruchamiamy kolejną inicjatywę, w której chcemy uczyć się nowych technologii we współpracy z ekspertami branży elektroenergetycznej – dodaje Marian Krzemiński, wiceprezes zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy Lotos.

Lotos podkreśla, że Polska przygotowuje się do opracowania swojej strategii wodorowej. Ważnym elementem tego planu ma być działalność Lotosu, który również pracuje nad swoją mapą drogową w tym zakresie. Ma ona wskazać konieczne działania, harmonogram i hierarchię ich wdrożenia, pozwalając na skuteczne wykorzystanie istniejących przewag i silnych stron koncernu.

Założenia tego dokumentu mają zostać oparte na dotychczasowej działalności związanej z produkcją wodoru na własne potrzeby oraz realizacją projektów badawczych takich jak Hestor dotyczący opracowania technologii magazynowania energii w postaci wodoru i wykorzystania go w procesach rafineryjnych, czy wspomniany projekt Pure H2.

Grupa paliwowa zamierza stworzyć swoją strategię paliw alternatywnych. Obecnie ma być prowadzony proces wyboru partnera, który po uwzględnieniu zasobów i kompetencji spółki, potencjału rynku oraz uwarunkowań zewnętrznych, dokona analizy i zidentyfikuje najbardziej atrakcyjne kierunki rozwoju w segmencie paliw alternatywnych w perspektywie roku 2030.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.