Parlament Europejski wskazuje bariery w rozwoju magazynów energii

Parlament Europejski wskazuje bariery w rozwoju magazynów energii
Unsplash

Jedna z komisji Parlamentu Europejskiego wezwała wczoraj do wprowadzenia bardziej przyjaznych regulacji w obszarze magazynowania energii, aby umożliwić szybsze wdrażanie nowych technologii gromadzenia i wykorzystania nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (Industry, Research and Energy Committee,ITRE), będąca komisją Parlamentu Europejskiego, przyjęła wczoraj raport, w którym podkreśla się, że szersze zastosowanie technologii magazynowania energii jest niezbędne do osiągnięcia celów unijnej polityki klimatycznej.

W tym kontekście europarlamentarzyści wymieniają nowe technologie magazynowania, bazujące na bateriach czy wodorze wytwarzanym ze źródeł odnawialnych, ale także znane i stosowane już wcześniej – takie jak elektrownie szczytowo-pompowe.

REKLAMA

ITRE podkreśla, że tego rodzaju technologie muszą uzyskać lepszy dostęp do unijnego rynku energii, co może zostać osiągnięte przez usunięcie takich barier jak podwójne opodatkowanie energii wprowadzanej i wyprowadzanej z magazynu czy brak odpowiednich zapisów w kodeksach sieciowych.

Europarlamentarzyści podkreślają też konieczność dostosowania planów budowy transgranicznych sieci energetycznych, aby określić w nich warunki dla inwestycji w magazyny energii.

REKLAMA

ITRE wezwał ponadto Komisję Europejską do uwzględnienia możliwości transportu zielonego wodoru w planach modernizacji sieci gazowej na terenie Unii Europejskiej, a także do uznania „przejściowej” roli gazu naturalnego.

Z kolei w zakresie bateryjnego magazynowania energii komisja Parlamentu Europejskiego podkreśliła potrzebę utworzenia standardów, które powinny spełniać baterie, a także stworzenia europejskiego łańcucha dostaw, aby zmniejszyć zależność od dostawców technologii zlokalizowanych poza Europą, gdzie wydobycie i przetwórstwo materiałów stosowanych w bateriach powoduje degradację środowiska.

Raport Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii został przyjęty 53 głosami „za”, trzech europosłów było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu.

Kolejny krok to dyskusja na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się w dniach 8-10 lipca br.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.