Rząd szykuje regulacje dla magazynów energii

Rząd szykuje regulacje dla magazynów energii
Alfen

Rząd zabiera się już od kilku lat za przygotowanie prawa, które określi zasady funkcjonowania magazynów energii w polskim systemie energetycznym. Teraz Ministerstwo Klimatu podjęło prace nad kolejną wersją regulacji dla magazynów energii. Na jakich zasadach chce wspierać ich rozwój?

Pierwsze zapowiedzi przygotowania przez rząd prawa, które ureguluje zasady funkcjonowania magazynów energii, umożliwiając rozwój takich inwestycji, pojawiły się w 2018 roku.

Ministerstwo Energii przygotowało wówczas projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, w którym zawarto propozycje odpowiednich regulacji. Problem w tym, że mimo kolejnych zapowiedzi ze strony urzędników ME projekt nigdy nie trafił do prac w parlamencie. Ostatnio taką deklarację złożył w lutym ubiegłego roku ówczesny wiceminister energii Tadeusz Skobel, który zapowiadał, że projekt odpowiedniej ustawy pojawi się w Sejmie w marcu 2019 r.

REKLAMA

Mimo to projekt nowelizacji Prawa energetycznego, który zawierałby rozwiązania dla magazynów energii, nie wyszedł jeszcze z rządu i póki co w obowiązującym prawie doczekaliśmy się tylko definicji magazynu energii – a nawet trzech różnych definicji wpisanych kolejno do trzech ustaw: Prawa energetycznego, ustawy o OZE, a także ustawy o rynku mocy.

Teraz jednak pojawia się szansa, że sektor magazynów energii doczeka się w końcu rozwiązań prawnych, których potrzebuje, aby zacząć się rozwijać.

Wszystko za sprawą inicjatywy podjętej przez Ministerstwo Klimatu, które wypracowało nowe rozwiązania mające znieść bariery prawne w inwestycjach w magazyny energii elektrycznej.

Zostały one umieszczone w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, który ostatnio doczekał się nawet przyjęcia przez rządowy Komitet ds. Europejskich.

Co znajdziemy w nowym projekcie nowelizacji Prawa energetycznego w kwestii magazynów energii?

Z informacji uzyskanych przez portal Gramwzielone.pl w Ministerstwie Klimatu wynika, że projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie nowej definicji magazynu i magazynowania energii elektrycznej, całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii czy zniesie podwójnego naliczania opłat sieciowych.

Jak informuje resort klimatu w kontekście zniesienia podwójnego naliczania opłat sieciowych, taryfy dla energii elektrycznej w rozliczeniach z magazynami za świadczone usługi – przesył lub dystrybcję – „mają zapewniać odliczenie od energii pobranej przez ten magazyn z sieci przedsiębiorstwa energetycznego, energii elektrycznej wprowadzonej do sieci tego przedsiębiorstwa z tego magazynu, w oparciu o wskazania układów pomiarowo- rozliczeniowych”.

Ministerstwo Klimatu proponuje ponadto uzależnienie obowiązku uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru od łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, bez względu na jego pojemność.

W tym obowiązek wpisu do rejestru prowadzonego przez operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego ma występować w przypadku magazynu o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Obowiązek uzyskania koncesji ma dotyczyć magazynów o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 10 MW.

Resort klimatu proponuje ponadto wprowadzenie połowy opłaty za przyłączenie magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Przewidziano też zwolnienie magazynowania energii elektrycznej z opłaty przejściowej.

REKLAMA

W najnowszej nowelizacji Prawa energetycznego ma zostać uwzględniona możliwość pobierania energii z sieci przez magazyn energii elektrycznej będący częścią instalacji OZE lub hybrydowej instalacji OZE bez utraty uprawnień wynikających z systemów wsparcia.

Ponadto wprowadzony zostanie obowiązek opomiarowania źródeł OZE. Prawo do przyznawania certyfikatów i  uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia ma zostać uzależnione od prawidłowego opomiarowania magazynu.

W zakresie systemu świadectw pochodzenia, w tym z OZE, z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej, przewidziano zwolnienie z obowiązku ich przedstawiania do umorzenia w zakresie energii pobranej z sieci przez magazyn, w części która zostanie następnie wprowadzona do sieci.

W proponowanych przepisach zawarto zmianę definicji nabywcy końcowego, która wyłączy z obowiązku akcyzowego nabycie energii przez podmiot posiadający koncesję na magazynowanie.

W końcu autorzy projektu nowelizacji Prawa energetycznego przewidują uregulowanie statusu elektrowni szczytowo-pompowych i ewentualnie innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie magazynowania energii.

Wiele ze wskazywanych teraz przez Ministerstwo Klimatu rozwiązań dla magazynów energii zostało zaproponowanych już wcześniej, gdy nad regulacjami dla magazynów pracowało jeszcze Ministerstwo Energii.

Rozwiązania, które pojawiły się już wcześniej i które teraz nadal chce wprowadzić Ministerstwo Klimatu, to choćby stworzenie rejestru mniejszych magazynów i wprowadzenie obowiązku koncesjonowania dla jednostek o mocy powyżej 10 MW.  Obowiązkowi wpisu do takiego rejestru miały podlegać według wcześniejszej koncepcji ME magazyny energii o mocy ponad 0,8 kW, natomiast obecnie jest mowa o progu 50 kW.

Ministerstwo Energii proponowało wcześniej ponadto zwolnienie z opłat przyłączeniowych w okresie 5 lat od momentu wejścia w życie nowych regulacji, a operatorzy magazynów mieli zostać zwolnieni z obowiązków związanych z systemami świadectwami pochodzenia – w przypadku energii pobranej przez magazyn, a następnie oddanej do sieci.

Natomiast operatorzy elektrownio szczytowo-pompowych – według wcześniejszej propozycji ME – mieli dostać możliwość wyboru, czy chcą funkcjonować jako wytwórcy, czy podlegać regulacjom dedykowanym magazynom energii.

Ministerstwo Energii proponowało ponadto powołanie Operatora Systemu Magazynowania, który miał być zobowiązany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej.

Z kolei zgodnie z proponowaną wcześniej przez Ministerstwo Energii definicją magazyn energii miał być rozumiany jako „instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej”. Taka definicja miała zostać przeniesiona od razu również do ustawy o odnawialnych źródłach energii czy do ustawy o rynku mocy.

Magazynowanie energii miało zostać zdefiniowane – według wcześniejszej koncepcji ME – jako „przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną i wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej”.

Przy okazji proponowano zmianę definicji odbiorcy końcowego. Według propozycji ME miała się w niej pojawić informacja o magazynowaniu, zgodnie z następującym brzmieniem: „odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub magazynowania energii elektrycznej oraz paliw”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.