PIME: nowe regulacje dla magazynów energii jasne i czytelne

PIME: nowe regulacje dla magazynów energii jasne i czytelne
Krzysztof Kochanowski

W Sejmie procedowany jest projekt obszernej nowelizacji Prawa energetycznego. Jednym z obszarów, które ma ona uregulować, jest rynek magazynów energii.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czyli autor projektu nowelizacji Prawa energetycznego, która jeszcze w tym miesiącu może zostać przyjęta przez Sejm, zapewnia, że zawiera ona pakiet rozwiązań eliminujących bariery prawne dla rozwoju magazynowania energii elektrycznej w Polsce.

MKiŚ wylicza, że rozwiązania przyjazne magazynom pozwolą m.in. na dostarczanie rezerwy mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także na ograniczenie mocy źródeł OZE oraz kosztów rozbudowy sieci i odłożenie ich w czasie. Co więcej, zapewnią one wymaganą moc i pojemność dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wyrównają obciążenia w instalacjach zarządzania popytem. Pozwolą także na świadczenie usług bilansowania i tych nie związanych z bilansowaniem  np. usuwania problemów napięciowych w sieciach dystrybucyjnych, a także na realizację arbitrażu cenowego na hurtowym rynku energii elektrycznej.

REKLAMA

Do opinii resortu klimatu przychyla się cytowany w komunikacie MKiŚ Krzysztof Kochanowski, wiceprezes i dyrektor generalny Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME).

Jak ocenia, zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne przepisy są „jasne, czytelne i niezwykle ważne dla naszej branży”.

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne przewidziano kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii. Jak wiadomo, magazyny energii stanowią niezbędny element transformacji energetyki w kierunku niskoemisyjnym. Zapewniają one bowiem elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE, a także poprawiając bezpieczeństwo całego systemu elektroenergetycznego – komentuje Krzysztof Kochanowski.

– Czekamy, aby parlament uchwalił regulacje, żeby – mamy taką nadzieję – od nowego roku inwestorzy mogli rozpocząć budowę instalacji na masową skalę – dodaje wiceprezes PIME.

REKLAMA

Procedowane w Sejmie regulacje mają ujednolicić definicję magazynu i magazynowania energii elektrycznej, a także regulują warunki przyłączenia magazynów do sieci oraz ich zwolnienie z 50 proc. kosztów opłaty przyłączeniowej.

Według proponowanych regulacji, operatorzy systemów magazynowych zostaną zwolnieni z obowiązku sporządzania taryf, opłaty przejściowej i OZE oraz akcyzy od nabywania energii.

Zadaniem operatorów systemów dystrybucyjnych będzie uwzględnianie budowy magazynów w planach rozwoju infrastruktury sieciowej.

Użytkowanie magazynów o mocy powyżej 10 MW będzie wymagało uzyskania koncesji. Natomiast magazyny o mocy od 50 kW do 10 MW będą wpisywane do rejestru prowadzonego przez operatorów sieci dystrybucyjnych.

Ponadto pobranie energii przez magazyny będące częścią źródła odnawialnego nie będzie oznaczać utraty prawa do korzystania z zielonych certyfikatów czy innych systemów wsparcia OZE.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.