Magazynowanie energii – koncepcja Huawei

Magazynowanie energii – koncepcja Huawei

Magazynowanie energii to trend, który bardzo dynamicznie rozwija się w Europie zachodniej, szczególnie w Niemczech. W Polsce, z racji obowiązującego systemu opustów, sprzedaż magazynów jest na marginalnym poziomie, natomiast wszystko może się zmienić w momencie, gdy ogłoszone zostaną ramy III edycji programu Mój Prąd. Dofinansowanie oferowane do systemów magazynowania energii może uruchomić zainteresowanie inwestorów elektrochemicznymi magazynami energii.

Głównym zadaniem magazynu energii jest maksymalizowanie konsumpcji lokalnej energii. W instalacji z magazynem, nadwyżki energii nie będą wysyłane do sieci, lecz akumulowane w magazynie (w ramach jego określonej pojemności oraz maksymalnego prądu ładowania) i wykorzystywane w momencie, gdy energii słonecznej nie będzie na wystarczającym poziomie pozwalającym zaspokoić potrzeby odbiorników uruchomionych w zasilanym obiekcie. Nie jest to jednak jedyna korzyść zastosowania magazynu w instalacji fotowoltaicznej.

REKLAMA

Drugą, równie ważną, jest stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. To kryterium jest szczególnie istotne w przypadku instalacji fotowoltaicznych budowanych w regionach wiejskich, gdzie jakość sieci elektroenergetycznych pozostawia wiele do życzenia.

Huawei wprowadzając nowe serie falowników L1 (falowniki jednofazowe) oraz M0 i M1 (falowniki trójfazowe o mocy od 3kW do 10kW), zakładał w ich projekcie zastosowanie interfejsu ładowania akumulatora. 

Dodatkowo założeniem firmy Huawei było to, iż będzie to magazyn jego autorstwa. W ten sposób powstał produkt określony nazwą Luna2000.

Luna2000 to modularny magazyn energii. Składa się on z jednostki sterującej będącej konwerterem DC/DC oraz z modułów magazynu energii. Moduł magazynu energii posiada pojemność 5 kWh, przy czym do pojedynczego modułu sterującego możliwe jest podłączenie maksymalnie trzech modułów magazynu energii (co dałoby maksymalną pojemność zestawu wynoszącą 15 kWh). Każdy falownik serii L1/M0/M1 jest w stanie obsłużyć maksymalnie dwa zestawy po 15 kWh, co odpowiada maksymalnej pojemości magazynu wynoszącej 30 kWh.

Ciekawostką jest to, iż wszystkie elementy magazynu energii przystosowane są do pracy na zewnątrz budynku, w zakresie temperatur -10°C do +55°C, a kompletny magazyn oferuje stopień ochrony na poziomie IP65. Warto wspomnieć także o pasywnym chłodzeniu modułu sterującego, co będzie mogło się przełożyć na długą bezobsługową pracę całego systemu.

Oczywiście wymagana pojemność magazynu będzie skorelowana z mocą instalacji oraz dziennym zapotrzebowaniem obiektu na energię. Obrazuje to poniższy diagram.

REKLAMA

Huawei w swoich magazynach wykorzystuje ogniwa LiFePO4. Są to aktualnie najbardziej bezpieczne dostępne na rynku ogniwa. Dla tego typu ogniw temperatura ucieczki termicznej w przypadku przeładowania, nadmiernego rozładowania lub przegrzania wynosi 480°C.

Oczywiście, by żadne z tych zdarzeń nie mogło mieć miejsca, proces ładowania i rozładowywania jest w pełni kontrolowany przez układy elektroniczne. Huawei w swoich magazynach stosuje trzystopniowy poziom zabezpieczeń – ochrona ogniw, ochrona modułu magazynu oraz ochrona kompletnego magazynu energii (z modułem DC/DC). Podczas pracy magazynu realizowana jest komunikacja z falownikiem, dzięki czemu wszystkie parametry magazynu mogą być wizualizowane na portalu FusionSolar.

Luna2000 to urządzenie pracujące z napięciem nominalnym 360V dla falowników jednofazowych, przy czym zakres napięć pracy wynosi w tym przypadku 350-560V, oraz 600V dla falowników trójfazowych i dla tych falowników zakres napięć wynosi 600-980V. Są to oczywiście napięcia stałe. Tak wysokie napięcie pracy magazynu gwarantuje niskie straty związane z przesyłaniem energii do falownika oraz bardzo małymi stratami związanymi z przetwarzaniem energii prądu stałego na energię prądu przemiennego w samym falowniku. Jest to zdecydowana wyższość rozwiązania Huawei nad niskonapięciowymi rozwiązaniami innych firm.

Dodatkową funkcjonalnością oferowaną przez system Huawei jest możliwość zastosowania modułu Backup Box, który pozwala zasilać wydzielone obwody w przypadku braku zasilania z sieci, ale w sytuacji gdy mamy zgormadzoną energię w magazynie.

Dużym atutem produktu Huawei Luna2000 jest długi czas pracy. Huawei oferuje 10 lat gwarancji na moduły bateryjne oraz tyle samo na moduł sterujący DC/DC, natomiast łącząc ten atut z konkurencyjną ceną oraz możliwością skorzystania z dotacji w ramach III edycji programu Mój Prąd, możemy zakładać, że produkt Luna2000 będzie chętnie wybieranym rozwiązaniem przez inwestorów budujących i rozbudowujących swoje instalacje fotowoltaiczne.

Robert Maczionsek,
Dyrektor działu fotowoltaiki i automatyki domowej

Emiter sp. z o. o.
Ul. Porcelanowa 27
40-241 Katowice
www.emiter.net.pl

 

artykuł sponsorowany