Będą środki na dofinansowanie na magazyny energii

Będą środki na dofinansowanie na magazyny energii
Solsum

Przygotuj z SOLSUM projekt systemu magazynowania energii. W ofercie rozwiązania dla domu po rozwiązania przemysłowe o pojemności kilku MWh. 

NFOŚiGW będzie zarządzał nowym strumieniem środków na rzecz modernizacji sektora energii w Polsce. Środki z tzw. Funduszu Modernizacyjnego zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych oraz wsparcie transformacji w regionach węglowych.

Fundusz Modernizacyjny służy modernizacji sektora energii w państwach o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Będzie zasilany ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z unijnej puli. Polska otrzyma 43 proc. środków z Funduszu Modernizacyjnego do 2030 roku, czyli ok. 20 mld zł.

REKLAMA

Beneficjentem realizowanego ze środków Funduszu Modernizacyjnego programu dotacji na magazyny energii mają być m.in. operatorzy systemu dystrybucji. Planowany budżet to 1 mld zł, z czego w pierwszym naborze udostępnione zostanie 200 mln zł.

Fundusz Modernizacyjny to nie jedyne planowane źródło dofinansowania. Aktualnie przygotowywany jest program Mój Prąd 4.0 mający dotować małe magazyny energii. Wykorzystując dostępne technologie magazynowania energii, domowa nowa lub istniejąca instalacja fotowoltaiczna będzie mogła zostać rozbudowana o odpowiedni pakiet akumulatorów w celu zwiększenia autokonsumpcji oraz niezależności energetycznej, bezpieczeństwa w postaci awaryjnego zasilania i konsumowania energii głównie w miejscu jej wytworzenia bez konieczności przesyłania całości nadwyżek do sieci.   

Aktualnie największy w Europie magazyn energii ma pojemność 100 MWh i znajduje się w Wielkiej Brytanii, a w roku 2023 jest planowane oddanie do użytku magazynu o pojemności 198 MWh – również w Wielkiej Brytanii.

Tego rodzaju instalacje idealnie nadają się choćby do utrzymywania odpowiedniej częstotliwości sieci, mogąc błyskawicznie reagować na jej wahania oraz uzupełnia zapotrzebowanie szczytowe w sytuacji gdy mamy pogodę, która nie sprzyja odnawialnym źródłom energii – gdy nie ma wiatru czy występuje zachmurzenie. 

Usługi SOLSUM w zakresie wielkoskalowych magazynów energii współpracujących z farmami fotowoltaicznymi:

REKLAMA

  • Opracowanie koncepcji projektowej,
  • Opracowanie wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych,
  • Uzgodnienia dokumentacji projektowych,
  • Projekty budowlane i wykonawcze,
  • Opracowanie studium wykonalności,
  • Doradztwo dotyczące wyboru technologii i analizy finansowe,
  • Dostawa i montaż systemów magazynowania energii,
  • Przeprowadzenie procedur odbiorowych i opracowania dokumentacji powykonawczej.

Pojemności akumulatorów mogą oscylować od 100 kWh do kilkunastu MWh (systemy skalowalne).

W portfolio projektów SOLSUM są przemysłowe magazyny energii o mocach od 100 kWh oraz projekty farm fotowoltaicznych o mocach ponad 200 MWp. Referencje udostępniamy na życzenie. Doświadczenie w zakresie projektowania i wykonywania systemów magazynowania energii dla elektrowni fotowoltaicznych wynosi blisko 10 lat.

Więcej o domowych magazynach energii: https://solsum.pl/zestaw/solsum-max/

Systemy magazynowania SOLSUM nadają się zarówno do nowych jak i już istniejących instalacji fotowoltaicznych.

Solsum

 

artykuł sponsorowany