Magazynowanie energii w 2022 roku

Magazynowanie energii w 2022 roku

W tym artykule dowiesz się trochę o magazynowaniu energii. Przedstawione zostaną założenia, które zakładają łagodny scenariusz tak, aby nie faworyzować magazynów energii. Wszystkie te założenia opierają się o rynek magazynowania energii we Włoszech, który funkcjonuje ponad trzy lata. Dzięki doświadczeniu ZCS Azzurro jesteśmy wstanie już dziś prognozować, jak opłacalne będzie magazynowanie energii na przestrzeni kolejnych 10 lat w Polsce.

Uchwalenie pod koniec października nowelizacji ustawy o OZE zwiastuje nadejście wielkimi krokami ery magazynowania energii. Wraz z upływem czasu okres rozliczeniowy będzie się skracać aż osiągniemy tzw. dynamiczną cenę za energię. Wtedy będą miały szanse zaistnieć komercyjne magazyny energii. Na ten moment skupmy się na instalacjach prosumenckich, w których magazynowanie energii prędzej niż później stanie się standardem.

Polska nie jest technologicznym liderem magazynowania energii, to też wiele rozwiązań można podpatrzeć od naszych europejskich przyjaciół, którzy tak jak w przypadku Włochów, ze względu na swoje położenie geograficzne, wcześniej uwierzyli w fotowoltaikę. Rynek fotowoltaiki we Włoszech wyprzedza Polskę o 3 lata. Patrząc na zbliżony rozwój rynku we Włoszech prognozujemy podobny scenariusz rozwoju w Polsce. Szczególnie biorąc pod uwagę magazynowanie energii niezależne od warunków pogodowych.

REKLAMA

Głównym przeznaczeniem magazynów energii we Włoszech są domowe instalacje prosumenckie. Od 2017 roku tylko firma ZCS Azzurro sprzedała w Europie ponad 100 000 systemów magazynowania energii o łącznej pojemności 1,5 GWh. Dzięki jej doświadczeniu bazujemy na przetestowanych falownikach hybrydowych oraz dedykowanych magazynach energii. Są to sprawdzone produkty, które są nieustannie udoskonalane.

Mniej więcej co dwa lata średnia wielkość instalowanych magazynów energii wzrasta o 5 kWh. Przygotowując oferty na magazyny energii, często jesteśmy proszeni o najmniejszą pojemność magazynu jednocześnie z możliwością rozbudowy. Polacy chcą wszystko sprawdzić sami, szczególnie w kwestii tak drogiej inwestycji jak magazyny energii.  

Czy instalacja hybrydowa jest droga?

Zależy, do czego ją porównamy. Taka instalacja jest zupełnie nowym, innowacyjnym produktem. Oprócz korzyści finansowych w najprostszym trybie użytkowania magazynu energii otrzymujemy również kilka dodatkowych funkcji, których nie ma zwykła instalacja.

Czy magazyny energii się opłacają?

Jeśli zestawimy je z wirtualnym magazynowaniem energii w sieci, które w systemie opustów jest na ten moment darmowe, oczywiście że nie.

Możemy dzięki nim korzystać z pracy wyspowej realizowanej przez urządzenia ZCS Azzurro od razu na 3 fazach, bez konieczności dokładania dodatkowego urządzenia. Falowniki ZCS Azzurro są kompletnym rozwiązaniem all-in.

Co w końcu z tą opłacalnością? Czy trzeba czekać aż akumulatory będą tańsze?

Nie, wystarczy poczekać na nieuniknioną zmianę regulacji prawnych i uwarunkowań ekonomicznych. Zmiany zostały już uchwalone. Sposób rozliczania i cena prądu, które właśnie się zmieniają, rozpoczynają czasy magazynowania energii: nie tylko u inwestorów chcących być niezależnymi energetycznie – również u wszystkich, którzy patrzą przede wszystkim na aspekt ekonomiczny.

Poniżej znajduje się wykres ukazujący bilans zysków i strat dla trzech wariantów:

  • braku instalacji PV,
  • konwencjonalnej instalacji PV,
  • hybrydowej instalacji PV.

Założenia przyjęte do szacunków to stała cena za 1 kWh = 0,9 zł, jest to prognozowana średnia cena dla najbliższych lat, która nie jest zawyżona. Nie do końca wiadomo jeszcze, za jaką kwotę energia będzie odsprzedawana, natomiast patrząc na rynek włoski, można spodziewać się właśnie kursu odsprzedaży na poziomie 1/3 ceny zakupu.

Kalkulacje oparte są na referencyjnej domowej instalacji fotowoltaicznej o mocy DC 9,88 kWp, falownik o mocy 8 kW, a magazyn energii o pojemności 14,4 kWh. Jest to 4-osobowe gospodarstwo domowe wyposażone w:

  • klimatyzację,
  • pompę ciepła,
  • kuchenkę indukcyjną,
  • tradycyjne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,
  • inne popularne urządzenia o całkowitym zużyciu rocznym 9999 kWh.

 

Z wykresu łatwo można odczytać, iż pomimo startu z różnych poziomów cenowych, przed 10. rokiem pracy instalacji na nowych zasadach rozliczenia zwracają się obie instalacje fotowoltaiczne. Można to wytłumaczyć zmianą współczynnika energii pobranej do oddanej z 0,8 na 0,33.

REKLAMA

Przy obecnej cenie prądu obie instalacje są równoważne, biorąc pod uwagę okres do 10 lat (gwarancja akumulatorów). W kolejnym okresie możemy napotkać dodatkowe koszty w postaci ewentualnej wymiany baterii, które zwrócą się w kolejnych latach.

Oczekiwany okres pracy baterii waha się w okolicach 15-17 lat, jednocześnie warto ograniczyć się do czasu gwarancji. Zakładając 15-letni czas pracy baterii, oszczędność wzrośnie o 8% względem tradycyjnej instalacji PV. Najważniejsze jest to, że systemy hybrydowe staną się uzasadnione ekonomiczne wraz z wejściem w życie nowelizacji przepisów. Dla prosumenta jest to kluczowe przy podjęciu decyzji o inwestycji w magazynowanie energii.

Na czas zwrotu korzystny wpływ będzie miała coraz wyższa cena prądu i wzrost kosztów jego przesyłu. Zmiana sposobu i skracanie okresu rozliczeniowego będzie przemawiać na korzyść magazynowania energii. W kierunku takich zmian zmierza energetyka.

Decydując się dzisiaj na magazyn energii, wybieramy rozwiązanie, które z każdym kolejnym rokiem będzie bardziej opłacalne. Patrząc na ciągły wzrost cen materiałów, kosztów frachtu i ograniczenia czasowe produkcji, prognozujemy ciągły wzrost cen dla podzespołów PV, co nie zmienia faktu, iż nadal będą to rozwiązania opłacalne ekonomicznie.

Początkowo do idei instalacji fotowoltaicznych przekonanych było niewiele osób, obecnie jest jasne dla wszystkich, iż ta inwestycja jest korzystna. Analogiczna sytuacja wystąpi w kontekście magazynowania energii, wystarczy poczekać aż wzrośnie świadomość konsumentów na temat produktu, jakim jest hybrydowa instalacja fotowoltaiczna.

Energetyka rozproszona to nie tylko rozproszona produkcja energii, ale również rozporoszone jej magazynowanie. Zakładając budowę centralnych magazynów energii obsługujących całe miasteczka, problem zbyt wysokich i niskich napięć w sieci energetycznej nie zniknie. Jedyną możliwością jest walka z problemem u jego źródła. Dla OSD wybudowanie skomplikowanej sieci wyposażonej w setki tysięcy magazynów będzie problematyczne. Łatwiej jest rozbudować sieć, zachęcając prosumentów dotacją państwową.

Zapraszamy do kontaktu:

Alicja Walec

Dyrektor handlowy ds. PV

e-mail: a.walec@elitsa.pl

Tel. +48 511 490 611

Piotr Masłocha

Ekspert ds. systemów PV

e-mail: p.maslocha@elitsa.pl

Tel. +48 501 255 118

 

 

artykuł sponsorowany