Magazynowanie zielonej energii za pomocą LT PowerBox & ZCS Azzurro

Magazynowanie zielonej energii za pomocą  LT PowerBox & ZCS Azzurro
LT PowerBox 26 kWh + ZCS Azzurro 3PH 10000 10kW. Źródło: LaserTec S.A.

Odnawialne źródła energii stanowią uzupełnienie tradycyjnych metod wytwarzania opartych na energetyce systemowej, a także w niektórych przypadkach mogą z powodzeniem je zastąpić. Istnieją jednak przeszkody w rozwoju technologicznych układów opartych na OZE, które związane są z brakiem przewidywalności produkcji energii. Rozwiązaniem problemu dostępności energii w odpowiednim czasie jest zastosowanie magazynów LT PowerBox, produkowanych przez polską firmę LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach.

Sezonowy charakter produkcji uzależniony od warunków pogodowych powoduje znaczne zaburzenia w systemie energetycznym, a także nie gwarantuje jednakowego poziomu dostępności energii w ciągu doby.

W praktyce oznacza to, że podczas produkowania energii z OZE może wystąpić brak zapotrzebowania na energię elektryczną i odwrotnie – zwiększony popyt na energię może zaistnieć w trakcie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, kiedy produkcja z odnawialnych źródeł energii jest ograniczona.

REKLAMA

Rozwiązaniem problemu dostępności energii w odpowiednim czasie jest zastosowanie magazynów LT PowerBox, produkowanych przez polską firmę LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach. Magazyny energii LT PowerBox są dostępne w wariantach od 10 do 265 kWh i mogą być łączone w duże, rzędu nawet kilku MWh, systemy pozwalające gromadzić większą ilość energii.

LT PowerBox stanowią znakomitą ofertę zarówno dla zastosowań domowych jak i przemysłowych. Magazyny energii LT PowerBox by LaserTec to połączenie najnowszych technologii i niezawodnego systemu zarządzania, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy, długą żywotność oraz wysoką sprawność.

Inwerter ZCS Azzurro jest hybrydą pracującą z panelami fotowoltaicznymi i magazynami energii LT PowerBox w trybie on i off-grid. Idealne dopasowanie falownika Azzurro z magazynem LT PowerBox umożliwia łatwy i szybki montaż dla instalatora.

W artykule przedstawiono rzeczywiste przykłady zastosowania magazynów LT PowerBox współpracujących z niezawodnymi inwerterami hybrydowymi marki ZCS Azzurro. Nasze systemy zapewniają stabilną i efektywną pracę oraz bezpieczeństwo energetyczne także w przypadku braku zasilania z sieci.

1. LT PowerBox 26 kWh + ZCS Azzurro 3PH 10000 10kW dla zastosowań domowych

Zestaw LT PowerBox 26 wraz z inwerterem Azzurro 10kW został zainstalowany w domu jednorodzinnym, wyposażonym w instalację fotowoltaiczną o mocy 10kWp, o orientacji E/W i miesięcznym zużyciu energii elektrycznej na poziomie 500kWh. Magazyn energii został zainstalowany w celu zwiększenia auto konsumpcji produkowanej energii oraz zapewnienia awaryjnego zasilania w przypadku braku dostaw energii elektrycznej z sieci.

Powyższy wykres przedstawia pracę systemu w dniu 12.04.2022. Jak widać był to słoneczny dzień, w którym instalacja PV pracowała z pełną wydajnością. Wyprodukowała w sumie 49,67 kWh. W sposób charakterystyczny dla instalacji o orientacji E/W szczyt produkcji nastąpił w słoneczne południe, gdy obie strony dachu były oświetlone w sposób równomierny.

Magazyn energii początkiem dnia był naładowany do 74%, dlatego do pełna załadował się już przed południem i przyjął 6,76kWh energii. Reszta energii została zużyta na autokonsumpcję lub została wysłana do sieci.

Dzięki naładowaniu baterii do 100% możemy zasilać to gospodarstwo domowe nawet przez dwa pochmurne dni bez pobierania prądu z sieci i produkcji PV. Dodatkowo urządzenie umożliwia zasilanie awaryjne w przypadku zaniku prądu w sieci.

Powyższy wykres pokazuje przykład, kiedy produkcja PV zrównała się ze zużyciem. Magazyn wspomagał gospodarstwo domowe w momentach podwyższonego zużycia tzn., kiedy energia z PV była mniejsza od zapotrzebowania tego gospodarstwa domowego. Doskonale widać to na wykresie w okolicach godziny 7:00, 8:30 i 13:00.

Podwyższony pobór energii spowodowany był pracą hydroforu. Dzięki zastosowaniu magazynu energii LT PowerBox 26 w tym dniu gospodarstwo domowe nie pobrało energii z sieci i tym samym stało się zieloną wyspą. Dla tej konfiguracji i przedstawionego gospodarstwa domowego takich dni w roku było ponad 240.

Poniższy wykres przedstawia ilość energii wyprodukowanej w 2022 roku (2707 kWh). Dzięki zastosowaniu magazynu energii zmniejszony znacznie został eksport energii do sieci (909kWh), a zwiększona została autokonsumpcja o 1139 kWh, co stanowi średnio rocznie 76%.

Zastosowany falownik Azzurro 3PH HYD 10000 jest konstrukcją kompaktową, dzięki temu bardzo dobrze sprawdza się w gospodarstwie domowym, gdzie nie ma miejsca na rozbudowane systemy. Niewątpliwą zaletą jest wbudowany układ automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne, przez co użytkownik nie musi osobno tego układu dokupować.

Falownik wyposażony jest także w dwa gniazda bateryjne, dlatego w przyszłości w miarę rosnących potrzeb (np. ładowanie samochodu elektrycznego) można bardzo łatwo rozbudować instalację o drugą baterię. Należy nadmienić, że od lipca ubiegłego roku do dnia dzisiejszego falownik przetworzył ponad 2 MWh przez baterię LT PowerBox 26.

To, co należy podkreślić to, że trójfazowe inwertery hybrydowe ZCS Azzurro pracują z pełną deklarowaną mocą nominalną 5, 6, 8, 10, 15, 20 kw. Przy odpowiednim doborze inwertera i magazynu energii zgodnym z profilem zużycia obiektu system LT PowerBox-Azzurro pełni funkcję strażnika mocy i w pełni zabezpiecza średniej wielkości gospodarstwo domowe.

System umożliwia również uzupełnianie mocy pobieranej z dostępnego przyłącza np. 10kW o moc pochodzącą z LT PowerBox-Azzurro. W ten sposób dysponujemy mocą np. 10+10 kW, 10+15kW lub 10+20kW. W tym układzie wykorzystanie 22 kW ładowarki samochodowej nie zaburza gospodarki energetycznej gospodarstwa domowego.

REKLAMA

Mając na uwadze poprawę autokonsumpcji i dbałość o nieprzekraczanie sumy mocy przyłączeniowej i nominalnej inwertera np. przy zastosowaniu ładowarki do samochodów elektrycznych, która dla systemów trójfazowych została zaprojektowana przez ZCS Azzurro z mocą nominalną 22 kW, idealnym dopełnieniem systemu jest moduł Connext (HEMS – Home Energy Management System). Dzięki niemu można zaprogramować strategie ładowania auta elektrycznego wg skryptów logicznych.

System „pilnuje” także, aby w gospodarstwie domowym nie przekroczyć sumy dostępnej mocy. Jak? Dysponując mocą łączną 25 kW, podczas poboru w danym momencie np. 7 kW, Connext pozwoli pracować ładowarce elektrycznej z mocą 18 kW.

2. LT PowerBox 265 kWh + ZCS Azzurro 3PH 20000 20kW dla zastosowań przemysłowych

Zestaw LT PowerBox 265 wraz z inwerterem Azzurro 20kW został zainstalowany w zakładzie przemysłowym, wyposażonym w instalację fotowoltaiczną o mocy 22kWp, umieszczoną na gruncie w kierunku S. Magazyn ładowany jest w godzinach poza pracą zakładu przemysłowego (20:00-7:00). Dzięki temu można zużywać w ciągu dnia energię zmagazynowaną w tańszej taryfie nocnej. Dodatkowo instalacja PV wspomaga ten proces.

Na poniższym wykresie wyraźnie widać okres czasowy ładowania magazynu oraz jego rozładowania w ciągu dnia wspomagany przez instalację PV. Nawet w pochmurny dzień (zmniejszony uzysk PV) falownik dostarcza do obiektu potrzebną ilość energii dzięki zastosowaniu dużej, pojemnej baterii LT PowerBox 265.

Zastosowany system wspomaga pracę zakładu niezależnie od warunków atmosferycznych dostarczając każdego dnia, w ciągu godzin pracy, 22 kW mocy. Inwerter Azzurro 20 kW jest doskonały do tego zadania, gdyż bez problemu radzi sobie nawet z baterią o dużej pojemności.

Na poniższym wykresie przedstawiono pracę systemu w roku 2022. Dzięki zastosowaniu baterii LT PowerBox 265 zwiększyła się auto konsumpcja wyprodukowanej energii z PV do poziomu 71%, co stanowi 63 MWh. W tym czasie falownik Azzurro 3PH HYD 20000 20 kW pracował 24 godziny na dobę, z pełną mocą i przetworzył ponad 8,8 MWh energii.

3. Podsumowanie

Magazyny energii LT PowerBox wraz z falownikami ZCS Azzurro są doskonałym wyborem nie tylko dla domowego użytkownika, który doceni wbudowaną funkcję back-up oraz w pełni automatyczne tryby pracy. Systemy magazynowania energii w przedstawionej konfiguracji sprawdzą się także w przemyśle, gdzie wymagana jest nieprzerwana praca, z pełną mocą przez 24 godziny na dobę oraz 100% niezawodności. Dodatkowo system jest bardzo elastyczny
i łatwy w przyszłej rozbudowie o kolejne moduły LT PowerBox lub całe zestawy falownik
+ bateria, niezależnie od tego, czy jest zastosowany w gospodarstwie domowym, czy w zakładzie produkcyjnym.

Sebastian Mucha, wiceprezes zarządu, LaserTec S.A.

Alicja Walec, dyrektor handlowy ds. PV, Green Elitartykuł sponsorowany