Czy instalacja z magazynem energii jest opłacalna?

Czy instalacja z magazynem energii jest opłacalna?
Soltec

Zbędny zakup czy nowy trend w branży PV? Magazyny energii zyskują na popularności, dlatego niemal wszystkie firmy zajmujące się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych włączyły je do swojej oferty. Czy inwestycja w akumulator poprawi rentowność mikroinstalacji prosumenta? Odpowiedź na to pytanie przynosi analiza stopy zwrotu z przykładowej elektrowni PV, objętej net-billingiem.

Liczby pokazują, że net-billing nie zaszkodzi nowym prosumentom

Nowy system rozliczania prosumentów miał znacząco wydłużyć stopę zwrotu z instalacji PV. Z uwagi na wzrost cen energii tak się nie stało. Na podstawie Kalkulatora Opłacalności PV (dostępnego na stronie Soltec) można oszacować zwrot z każdej instalacji.

REKLAMA

Do celów obliczeniowych analizie została poddana symulacja instalacji o mocy 10 kWp, którą zamontowano na dachu skośnym o nachyleniu 30°, skierowanym na południe. Projekt zakłada montaż paneli PV marki Trina Solar Vertex S o mocy 395 W.

Energia elektryczna jest konwertowana z użyciem falownika hybrydowego Sofar Solar HYD 10KTL-3PH. Według wyliczeń dokonanych z programem PV SOL, taka elektrownia wyprodukowałaby rocznie ok. 11 000 kWh energii elektrycznej. W omawianej symulacji przyjęto, że instalacja pracuje na dachu domu jednorodzinnego, którego mieszkańcy rocznie zużywają 6 500 kWh energii. W obliczeniach przyjęto, że poziom autokonsumpcji wynosi 30%.

Przy obecnych cenach komponentów i usług montażu instalacja kosztowałaby ok. 55 000 złotych. Przeprowadzenie jej w czerwcu 2022 roku oznaczałoby objęcie prosumenta systemem net-billingu. W nowym modelu niewykorzystane kilowatogodziny są sprzedawane po cenie giełdowej, określanej na podstawie notowań na Rynku Dnia Następnego, który funkcjonuje za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. W przypadku niewystarczającej produkcji z instalacji PV, energia elektryczna jest kupowana przez prosumenta po cenie rynkowej, według stawki operatora energii.

   

Wykres 1. Czas zwrotu z instalacji PV o mocy 10 kWp dla domu o rocznym zużyciu energii sięgającym 6 500 kWh bez magazynu energii. Poziom autokonsumpcji wynosi 30 proc.

Powyższy przykład dobrze obrazuje, jak przesadzone były obawy części prosumentów oraz przedstawicieli branży, którzy przewidywali znaczące wydłużenie zwrotu z inwestycji po wejściu w życie systemu net-billingu. Według obliczeń elektrownia PV może zwrócić się w ósmym roku od przeprowadzonego montażu, co stanowi niewiele dłuższy okres zwrotu niż w przypadku instalacji objętych net-meteringiem.

Mój Prąd pomoże inwestorom magazynującym energię

Od 15 kwietnia 2022 roku prosumenci mogą skorzystać z atrakcyjnego dofinansowania. Środki zostaną wypłacone w ramach czwartej edycji programu Mój Prąd. Poza wsparciem obejmującym zakup paneli PV, beneficjentami zostaną również inwestorzy chcący zakupić magazyn energii. W tym wypadku otrzymana kwota sięga nawet 7 500 złotych.

Jak zmieni się rentowność inwestycji, gdy zostanie ona wzbogacona o magazyn energii? W omawianej symulacji do instalacji zostały dodane cztery akumulatory AMASS GTX3000-H o pojemności znamionowej 2,5 kWh każdy. Ten zakup zwiększyłby kapitał początkowy o ok. 20 000 złotych, ale jednocześnie podniósłby autokonsumpcję do 55 proc. W obliczeniach została również uwzględniona dotacja z programu Mój Prąd 4.0 w wysokości 7 500 złotych.

 

Wykres 2. Czas zwrotu z instalacji PV o mocy 10 kWp dla domu o rocznym zużyciu energii sięgającym 6 500 kWh z magazynem energii o pojemności znamionowej 10 kWh. Poziom autokonsumpcji wynosi 55%. Inwestycja otrzymała wsparcie z programu Mój Prąd 4.0.

Zakup magazynu energii nie powoduje znaczącego wydłużenia stopy zwrotu z inwestycji, pomimo znacznie większego kapitału początkowego. W przedstawionej symulacji elektrownia PV przynosi zyski inwestorowi w dziewiątym roku po jej montażu, czyli zaledwie rok później niż w przypadku prosumenta, który nie zdecydował się na zakup własnych akumulatorów.

 

Wykres 3. Czas zwrotu z instalacji PV o mocy 10 kWp dla domu o rocznym zużyciu energii sięgającym 6 500 kWh z magazynem energii o pojemności znamionowej 10 kWh. Poziom autokonsumpcji wynosi 55 proc. Inwestycja nie otrzymała wsparcia z programu Mój Prąd 4.0.

REKLAMA

Jak duży wpływ na rentowność wskazanej instalacji miała pozyskana dotacja?

Dopłata z Mojego Prądu 4.0 z pewnością ma znaczenie dla domowego budżetu właściciela instalacji, jednak nawet bez otrzymanej dotacji prosument zaczyna czerpać zyski ze swojej inwestycji już w dziesiątym roku od montażu. Zatem rynek magazynów energii, aby uzasadnić swoją wartość i dynamicznie się rozwijać, nie wymaga silnej stymulacji programów wspierających zakup. Fakt ten będzie szczególnie istotny po wyczerpaniu środków z Mojego Prądu.

Perspektywy przed właścicielami magazynów energii

W obliczeniach zostały przyjęte założenia, według których cena kupowanej energii wynosi 90 groszy, natomiast sprzedawanej – 40 groszy. Roczny wzrost ceny jednej kilowatogodziny oszacowano na 5 proc.  Są to ostrożne prognozy. Sytuacja na rynku energii zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego przewidywanie jej ceny w 2042 roku jest zadaniem wyjątkowo trudnym.

W 2002 roku odbiorcy indywidualni objęci taryfą G11 płacili 15 groszy za kWh. Zatem w latach 2002-2022 cena energii wzrosła sześciokrotnie. Jeśli ten trend się utrzyma, za 20 lat odbiorcy będą musieli zapłacić blisko 5 złotych za kWh.

Sytuacja na Towarowej Giełdzie Energii również jest daleka od stabilnej. Jeszcze w 2020 roku cena 1 MWh według notowań na RDN wahała się w przedziale 200-250 złotych. W kwietniu 2022 roku było to ok. 500 złotych.

Wszystkie te czynniki wskazują na umocnienie się trendu wzrostu cen energii. W obliczu nowego systemu rozliczania prosumentów, który promuje autokonsumpcję i zniechęca do sprzedaży niewykorzystanej energii, należy spodziewać się poprawy sytuacji posiadaczy akumulatorów.

Pozaekonomiczne korzyści z posiadania magazynów energii

Prosumenci, którzy zdecydują się na wyposażenie swojej instalacji w magazyny energii, mogą liczyć na dodatkowe korzyści, które skompensują nieco dłuższy czas oczekiwania na zwrot z inwestycji.

Zakup instalacji PV wraz z magazynem energii podnosi również wartość nieruchomości. Według danych zebranych przez amerykańską firmę Zillow, prosument posiadający na terenie swojej posesji panele fotowoltaiczne może sprzedać dom o 4% drożej – zaznacza Krzysztof Bukała, Product Manager ds. magazynów energii w Soltec.

Własne akumulatory pozwalają także na osiągnięcie większej niezależności energetycznej. Jest to szczególnie duży atut, gdy następuje przerwa w dostawie napięcia z sieci elektroenergetycznej. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że takie problemy dotykają tylko ubogie kraje, które borykają się z klęskami naturalnymi.

Wydarzenia z ubiegłej zimy i orkan Eunice, który przetoczył się przez nasz kraj, pozbawiając zasilania ponad 900 tysięcy osób, uświadamiają o konieczności zabezpieczenia się przed takimi sytuacjami w przyszłości.  

Czy inwestycja w magazyn energii jest opłacalna?

Tak, inwestycja w magazyn energii przyniesie prosumentowi realne zyski ekonomiczne. Pomimo znacznie wyższego kapitału początkowego, elektrownia PV wzbogacona o akumulatory, zacznie przynosić dochody tylko o rok lub dwa lata później w porównaniu do instalacji bez tego typu urządzeń. Jednak klienci decydujący się na te rozwiązania, otrzymują szereg benefitów, które są nieosiągalne dla inwestorów nieposiadających magazynu energii.

Co więcej, prognozy ekspertów wskazują, że ceny energii będą dalej rosły. Ta sytuacja sprzyja wszystkim prosumentom, ale przede wszystkim tym, którzy większość swojej produkcji z instalacji PV wykorzystują na własne potrzeby. Magazyn energii jest idealnym narzędziem, które to umożliwia.  


artykuł sponsorowany